eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
29926/2019 20191207 07.12.2019 Inngående brev NVEs merknader - Offentlig høring - Reguleringsplan for Nye Hammerfest sykehus på Rossmolla - Hammerfest kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
29925/2019 20191207 07.12.2019 Inngående brev Angående Soltunet 4 - 21/889 - byggesøknad 112 - Enebolig m/hybel/sokkelleil. Frode Hansen EPHORTE
29852/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Oliver Zachariassen EPHORTE
29835/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET EPHORTE
29834/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Signert - høringsuttalelse i forbindelse med Statens Kartverks landsverneplan- Seilandstuva Gerd Valen EPHORTE
29833/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tildeling av kompetansemidler til regional ordning for barnehager i Finnmark - 2019/2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
29831/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedrørende forslag til reguleringsplan for nye Hammerfest sykehus LINNET & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE
29829/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innspill planforslag nye Hammerfest Sykehus HAMMERFEST BÅTFORENING EPHORTE
29900/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje - Finnmarksveien 92 Byggtjeneste EPHORTE
29843/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Diwakar Poudel EPHORTE
29844/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Kaja Bergly Pettersen EPHORTE
29845/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Jan Georg Gulstad EPHORTE
29846/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosess Til søkere EPHORTE
29859/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Kaja Bergly Pettersen EPHORTE
29924/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Diwakar Poudel EPHORTE
29860/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Kaja Bergly Pettersen EPHORTE
29864/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosess Til søkere EPHORTE
29863/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på søknad Camilla Trøgstad EPHORTE
29873/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju wenche hansen EPHORTE
29901/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju wenche hansen EPHORTE
29907/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oversendelse av skole- og treningsrapport etter oppholdet VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER EPHORTE
29892/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev 2019 Karmøy kommune EPHORTE
29910/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
29921/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTE
29909/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Post i retur - brudd på opplæringslovens § 2-1 om rett og plikt til opplæring POSTEN NORGE AS EPHORTE
29897/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tildeling av kompetansemidler til regional ordning for barnehager i Finnmark 2019 / 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
29915/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Angående forespørsel om dokumenter vedrørende ***** ***** IKA FINNMARK IKS EPHORTE
29856/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Victoria Ingersdatter Oskarsen EPHORTE
29865/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Victoria Ingersdatter Oskarsen EPHORTE
29895/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTE
29894/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kommunens brøytebil knuste kantstein i brosteinsbelagt garasjeinnkjørsel Frode Hansen EPHORTE
29893/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oversender rapport etter inspeksjon FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
29891/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Rapport etter CELF-4 Hammerfest kommune v/ PP-tjenesten EPHORTE
29908/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oversendelse av skole- og treningsrapport etter oppholdet VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER EPHORTE
29917/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
29918/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Grensejustering (matrikkellova § 16 forskrift § 34) KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
29898/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Kystverket - Varsel om endring i reguleringsplan for Rypefjord Marina Kystverket EPHORTE
29896/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Svar på søknad om refusjon samisk 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
29816/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Hammerfest kommune tilbud gangvei Meridianstøtta.pdf Hammerfest Kommune - Reidar Næss EPHORTE
29787/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse - Varsel om endring i reguleringsplan for Rypefjord Marina NORGES FISKARLAG EPHORTE
29786/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse - Planforslag for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla NORGES FISKARLAG EPHORTE
29784/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Manglende svar på søknad om mellomlagring av masser GRAVEPARTNER AS EPHORTE
29783/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Coor Service Management AS 983219721 SKATTEETATEN EPHORTE
29782/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Johan Kvalsvik As 979916868 SKATTEETATEN EPHORTE
29781/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Hammerfest Internasjonale Bakeri AS 921533659 SKATTEETATEN EPHORTE
29780/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - NG Joker Drift As 996031497 SKATTEETATEN EPHORTE
29779/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Coop Hammerfest SA 950490462 SKATTEETATEN EPHORTE
29778/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om vandel og uttalelse i forbindelse med serveringsbevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
29777/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om vandel og uttalelse i forbindelse med serveringsbevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
29774/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Brygga Mathus AS 921510349 SKATTEETATEN EPHORTE
29758/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Godtgjøring - gruppeledere Jan Tore Kvalnes EPHORTE
29733/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Problemrapport: Mangelfull brøyting Viktor Torilsønn Storelv EPHORTE
29729/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innsigelse til planforslag 05.12.2019 HABA EIENDOM AS EPHORTE
29728/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Protokoll fra havnestyremøte 03.12.2019 Hammerfest Havn KF EPHORTE
29325/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.11.2019 Hammerfest Parkering KF EPHORTE
29326/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Informasjonssaker til styremøte 10.12.2019 Hammerfest Parkering KF EPHORTE
29484/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Innkjøp av El-kjele EPHORTE
29411/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Til fakturering Sissel Nilsen m.fl. EPHORTE
29398/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS om arealendring og flåteplassering Majliz Berget EPHORTE
29368/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat 25/255 - behandling av klage Sigmund Jostein Andersen EPHORTE
29726/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om stilling Abba Banow EPHORTE
29547/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Skademelding NAV Skanning EPHORTE
29364/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Til fakturering Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29365/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Matrikkelføring Lars Halvor Uthus EPHORTE
28177/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av verbale vedtak 2019 EPHORTE
29704/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Adresse endring Vardø Kommune EPHORTE
29431/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedtak - innsynsbegjæring Hammerfestingen EPHORTE
29361/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende kommunale avgifter / faktura Tyvenlia II Borettslag EPHORTE
29416/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Faktura Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29417/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Matrikkelføring Lars Halvor Uthus EPHORTE
29710/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Anne Gerd Bjorvatn-Eneroth EPHORTE
29419/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Grethe Johannessen EPHORTE
27594/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Forskrift om åpningstider for serveringssteder EPHORTE
29707/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Kristine Mathisen EPHORTE
29706/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Unn Rikke Rirud EPHORTE
29366/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende forkjøpsrett på eiendommen gnr/bnr 21/240 i Hammerfest kommune EQUINOR ASA EPHORTE
29802/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
23200/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Hammerfest kommune- målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen EPHORTE
29469/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Fakturering Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29427/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Fakturering Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29718/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar: Forespørsel om vandel i forbindelse med søknad om serveringsbevilling Hammerfest Kommune - Lise Bjørkli EPHORTE
29719/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering Skatteetaten EPHORTE
29720/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kafe Kirkeparken - uttalelse til søknad om serveringsbevilling 2019 Politiet - Ellen Mari Lindkvist EPHORTE
25970/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Forskrift om politivedtekt for Hammerfest kommune EPHORTE
23422/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling 22/386 - Delegasjon for behandling av dispensasjon EPHORTE
29388/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Faktura Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29412/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på høring - forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven - Kvotemeldinga Nærings- of Fiskeridepartementet EPHORTE
29766/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29793/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av natt-stilling Abe Banow Hussein EPHORTE
29432/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Overføring av kommunale eiendommer Kartverket Tinglysing EPHORTE
29378/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Matrikkelføring Lars Halvor Uthus EPHORTE
29377/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Faktura Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29404/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oppholdskort ***** EPHORTE
29801/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
29402/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Juletilstelning for eldre 2019 Nordre Seiland bygdelag v/Oddmund Peder Nordvald Pedersen EPHORTE
29383/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Eldrerådets støtte til husleie for 2019 Hammerfest pensjonistforening v/kasserer Elin S. Olsen EPHORTE
29399/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Juletilstelning for eldre 2019 Akkarfjord bygdelag EPHORTE
29410/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Juletilstelning for eldre 2019 Kårhamn bygdelag v/Tone Kristin Hagen EPHORTE
29421/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Fakturering Sigmund Jostein Andersen m.fl. EPHORTE
29386/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om oppdrettslokalitet Grøtnes N Majliz Berget EPHORTE
22771/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevnelse av styremedlem til Dansearena nord EPHORTE
22836/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer med varamedlemmer til verdensarvrådet for Struves meridianbue EPHORTE
29400/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Purring/ etterlysning på svar - nybygg Idrettsveien 36 Kjetil Solvang EPHORTE
29746/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev SV: Kommunens kontrollansvar ***** EPHORTE
29750/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
29738/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev ***** ***** arbeidskontrakt ***** ***** ***** EPHORTE
29742/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev SV: ***** ***** arbeidskontrakt ***** ***** ***** EPHORTE
29748/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Spørsmål ift formalia ***** EPHORTE
29803/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
29813/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Marlen Nilsen EPHORTE
29814/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev RE: Be om oppdatering Marlen Nilsen EPHORTE
29817/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev RE: RE: Be om oppdatering Marlen Nilsen EPHORTE
29805/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Marlen Nilsen EPHORTE
29453/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Innvilget tiltak uten ansvarsrett - 24/522 - Øvreveien 37 Morten Thomassen EPHORTE
29740/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Info på endring - skal ikke ha oppkobling mot 110 Altamotorsenter - Ole Steinar Østlyngen EPHORTE
29809/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Hammerfest Bowling As EPHORTE
29789/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oppsigelse Ingunn K Andreassen EPHORTE
29150/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Uttalelse til søknad om etablering av fiberkabel i sjø - Kårhamn - Søre Veggenes - Hammerfest kommune - Finnmark fylke Kystverket EPHORTE
29471/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Manglende dokumentasjon Michael Moen EPHORTE
28058/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Bosetting av flyktninger for 2020 EPHORTE
29370/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring Sak 2019/4454 Hammerfestingen EPHORTE
29812/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) 26.12.2019 Niri Uteliv As EPHORTE
29811/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) 31.12.2019 Niri Uteliv As EPHORTE
28180/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Utskrivning av eiendomsskatt for 2020 EPHORTE
27481/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2020-2024 EPHORTE
27847/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2.tertial 2019 - Hammerfest Havn KF EPHORTE
27860/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2.tertial 2019 - Hammerfest kommune EPHORTE
27897/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyrgrunnlag renovasjon for økonomiplanperioden 2020 - 2023 EPHORTE
27896/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyrgrunnlag tilsyn og feiing for økonomiplanperioden 2020 - 2023 EPHORTE
27763/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020, administrasjonens forslag EPHORTE
27767/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyr og avgiftsregulativ 2020 - Hammerfest parkering KF EPHORTE
27770/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023, Hammerfest Parkering KF EPHORTE
27949/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020 - Hammerfest Havn KF EPHORTE
27092/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr 24/331 Skytterhuset hotell EPHORTE
29800/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
29661/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad kunstformidling - reproduksjon av knust kunstfotografi Gjenreisningsmuseet - Evelyn Johnsen EPHORTE
29656/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Storjorda Hammerfest Kommune - Øyvind Sundquist EPHORTE
29652/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Tapt arbeidsfortjeneste Runar Enoksen EPHORTE
29619/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedrørende levering av eiendomsopplysninger fra Hammerfest kommune BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS EPHORTE
29616/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering i Hammerfest kommune MWA AS EPHORTE
29615/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Hammerfest menighetsråd 10.12.19 på Kvalsund rådhus Hammerfest menighet EPHORTE
29196/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kjøp av festetomt 23/395 - Storvannsveien 102 STORVANNET EIENDOM AS EPHORTE
29222/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Bekymring til barnevernet ***** EPHORTE
29277/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Vedtak på bytte av skole ***** EPHORTE
29596/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Regnskap for midlene fra Kartverket 2019/2018 til Struve verdensarv Gerd Valen EPHORTE
29284/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Oversendelse av dokumenter Kjersti Kvamme EPHORTE
29234/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 26. november 2019 ***** EPHORTE
29659/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Beregningsskjema ulempetillegg for turnus Fellesbruker Lønn EPHORTE
29658/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
29312/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om aktivitets- og prosjekttilskudd - juleshow HAMMERFEST MUSIKFORENING EPHORTE
29624/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om aktivitets- og prosjekttilskudd Hammerfest mandssangforening EPHORTE
11922/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Jan Tor Pedersen EPHORTE
29197/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Ivar Kristensen EPHORTE
29642/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
29679/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Marlen Nilsen EPHORTE
29681/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: Informasjon om tilsettingsprosess Abdihakin Osman Muhumed EPHORTE
29698/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: Informasjon om tilsettingsprosess Abdihakin Osman Muhumed EPHORTE
29680/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosess Til søkere EPHORTE
29682/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Be om oppdatering Marlen Nilsen EPHORTE
29270/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Møtereferat 29. november 2019 Tore Normann Berg EPHORTE
29640/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om utdanningsstøtte og / eller utdanningslån Sara Marlen Gamst Høyen EPHORTE
29539/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Tillatelse - handel fyrverkeri, sak 2019/3662-43 Arild Johansen --> Brannmester EPHORTE
29694/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
29626/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Øtm As EPHORTE
29645/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
29635/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Trekking av sak Finnmark-Byggtjeneste - Arild Johansen EPHORTE
29660/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Klage og anmodning om utsatt iverksettelse av vedtaket både med hensyn til oppretting og fristen av tvangsmulkt KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
29644/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
29646/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
29507/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Orientering om barn med særskilte behov HAMMERFEST KOMMUNE V/ Christer Ringheim EPHORTE
29291/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig uttalelse Inger Marie Oddekalv m.fl. EPHORTE
29608/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Abba Banow EPHORTE
29605/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Abba Banow EPHORTE
29278/2019 20191204 04.12.2019 Internt notat Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet Unn Wenche Slettvoll EPHORTE
29664/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den tirsdag 15. oktober 2019 - grunneiendom FINNMARKSSYKEHUSET HF EPHORTE
29700/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Kristine Mathisen EPHORTE
29702/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Unn Rikke Rirud EPHORTE
29628/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Dina Olsen EPHORTE
29629/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Haakon Tverfjell EPHORTE
29630/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Kristine Mathisen EPHORTE
29701/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Anne Gerd Bjorvatn-Eneroth EPHORTE
29272/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oversender skjøte og erklæring på eiendom 2004 - 24/621 til tinglysning Kartverket Tinglysing EPHORTE
25820/2016 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev av planforslag for detaljregulering for Eidegården, førstegangsbehandling Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen m.fl. EPHORTE
29271/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Avslått pristilbud - Innbyggermagasin nr 5 - 2019 TYPO'NOR AS EPHORTE
29295/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Bestilling: Pris - Innbyggermagasin nr 5 - 2019 BJØRKMANNS AS EPHORTE
29267/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Bestillingsbekreftelse, distribusjon: Innbyggeravis - Hammerfest / Kvalsund 2020 AS FINNMARK DAGBLAD EPHORTE
29641/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
29703/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29699/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29611/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Forespørsel om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29617/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29618/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29609/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29623/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Be om oppdatering Klaudia Matis EPHORTE
29595/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev siste Formidling strategi- inklusiv innspill fra Faglig Råd Altamuseum - Gerd Valen EPHORTE
29582/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Sak nr. 2019/952 - Re: Manglende brøyting Storfjellveien 132 Hammerfest kommune v/ Servicekontoret EPHORTE
29580/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Re: Manglende brøyting Storfjellveien 132 Stig Nyvoll Olsen EPHORTE
29575/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Alle dokument Hammerfest Kommune - Skanner Brann EPHORTE
29574/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Registreringsskjema Vernesenteret Hammerfest Kommune - Skanner Brann EPHORTE
29570/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Lene Andersen EPHORTE