eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11870/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev ROS-analyse FFK Kirkenes vgs MED TILBAKEMELDING Ffk - Trond Remmen EPHORTE
11868/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Åpen søknad Mette Altmann EPHORTE
11852/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Støyskjerming langs FV391 Rune Vegar Granbakk EPHORTE
11849/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1709 Løpenr: 11178/2019 Dokument tittel: Innspill til planforslag for Salen boligfelt Hammerfestingen EPHORTE
11848/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTE
11846/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Farlig støttemur - Skiveien Heike Moumets EPHORTE
11842/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Bilder av retting av avvik Sb2 - Bjørn Mikael Østlyngen EPHORTE
11501/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om uteservering ARCTIC FOOD & DRINKS AS EPHORTE
11502/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Bruk av kommunal grunn til uteservering - Sjøgata 8-10 (Fresh) Hammerfest kommune EPHORTE
11494/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Informasjon om innspill på skuterløype Kårhamn Nils Henrik P.Sara EPHORTE
11543/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for bevgelseshemmede ***** EPHORTE
11479/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til danseforestillingen "Spør gresset" - sjøsamisk historie, kultur og identitet. Draug produksjoner EPHORTE
11604/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til bokutgivelse "Isbjørnen som overlevde alt" FORD FORMGIVNING FORTISSIMO FORLAG EPHORTE
11623/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement tilknyttet nedlegging av snublestein 20. juni 2019 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS EPHORTE
11871/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oversik over trygghetsalarmer i Måsøy kommune pr. 20.05.19 Siw Wulvik Johnsen EPHORTE
11907/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Post i retur - kommunesammenslåing og virksomhetsoverdragelse Posten Norge AS EPHORTE
11498/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedtak om deling HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
11886/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Orientering om utbetaling av forsikring GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTE
11483/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Matrikkelføring 2019/1564 - 21/1 - Finnmarksveien 90 - nytt anlegg/skredskjerming Lars Halvor Uthus EPHORTE
11487/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Til fakturering Sissel Nilsen m.fl. EPHORTE
11888/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Screening vedrørende konsentrasjon- og oppmerksomhet Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
11649/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar - Korrigering av tomtegrenser i Akkarfjord Alvin Roald Vaséli EPHORTE
11901/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om utvidet tomt for adkomstvei for grunn 15/52 og 15/53 Kai Yngve Pettersen m.fl. EPHORTE
11924/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling John Reiner Andersen EPHORTE
11874/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om sommerjobb 2019/midlertidig stilling Adriane Storhaug EPHORTE
11821/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om midlertidig stilling Vemund Huemer EPHORTE
11661/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst festekontrakt på eiendom gnr.15 bnr.245 HAMMERFEST BYGG AS EPHORTE
11855/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse Frank Holm EPHORTE
11477/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om dekning av terminalbrille ***** EPHORTE
11466/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på formål med politiattest Gjertrud Lager Olaussen EPHORTE
11622/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedrørende deres forespørsel om mellomlagring av masser på kommunal eiendom RØRLEGGER BERNTSEN AS EPHORTE
11365/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på anmodning om forhåndskonferanse Frank Johansen EPHORTE
11824/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om aktivitets- og prosjekttilskudd Asmeret Kidane Cheai EPHORTE
11654/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oversender tinglyst skjøte på eiendommen Rossmollgata 31 Hans Arne Dahl EPHORTE
11495/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Søker om sommerjobb 2019 Mathias Nesse EPHORTE
11458/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2019 Reidun Karlsen EPHORTE
11913/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Nabovarsel - tiltak på eiendommen 22/299 Kjell Kristoffersen EPHORTE
11831/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11925/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTE
11490/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak - serveringsbevilling HAMMERFEST INTERNASJONALE BAKERI AS EPHORTE
11828/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11373/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11829/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11926/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Meddommer Hammerfest Karen Lene Tjoland EPHORTE
11428/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oversendelse av vurderingsskjema for atferd BUP Hammerfest EPHORTE
11827/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11618/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innsyn - Sak: 2018/1064 - Dokument - Vedrørende utbetaling av subsidie og tilskudd ved etablering på Mellomvannet boligfelt Ifinnmark EPHORTE
11579/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Melding til barnevernstjenesten Hammerfest kommune v/ barnevernet EPHORTE
11825/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11539/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11558/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark for deltakelse på studie vår 2019 - Camilla Hægdahl Prærien barnehage EPHORTE
11559/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark for deltakelse på studie vår 2019 - Synnøve Ongstad Johnsen Rørvehiet barnehage as EPHORTE
11557/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark for deltakelse på studie vår 2019 - Kristine Hjellnes Pedersen Fjordadalen FUS barnehage as EPHORTE
11570/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark for deltakelse på studie vår 2019 - Yngvild Ekeland Tyven barnehage EPHORTE
11600/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark for deltakelse på studie vår 2019 - Camilla Trøgstad Isbjørnhiet barnejhage EPHORTE
11637/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Matrikkelføring 23/124 Lars Halvor Uthus EPHORTE
11658/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Melding til barnevernstjenesten Hammerfest kommune v/ barnevernet EPHORTE
11832/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskudd til kommunalt barnevern - videreføring av stillinger i Hammerfest kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
11881/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om bytte av skole ***** EPHORTE
11653/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev 15/26 - Baseveien 39 - Ferdigattest BYGGTJENESTE AS EPHORTE
11660/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Matrikkelføring ferdigattest Lars Halvor Uthus EPHORTE
11629/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbudskonkurranse eiendomsmeglertjenester Eiendomsmegler1 EPHORTE
11630/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbudskonkurranse eiendomsmeglertjenester Garanti Eiendomsmegler EPHORTE
11631/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbudskonkurranse eiendomsmeglertjenester Privatmegleren EPHORTE
11651/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbudskonkurranse eiendomsmeglertjenester vedleggene Privatmegleren EPHORTE
11652/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbudskonkurranse eiendomsmeglertjenester vedleggene Garantii Eiendomsmegling EPHORTE
11650/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbudskonkurranse eiendomsmeglertjenester vedleggene Eiendomsmegler1 EPHORTE
11393/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2018/3256 Løpenr: 10987/2019 Dokument tittel: Ny lønnspolitikk i nye Hammerfest kommune - videre prosess Ifinnmark EPHORTE
11442/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev 25/324 - Storgata 47 - oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
11908/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om stilling Lars Fredrik Tveiten EPHORTE
11856/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
11917/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Fullmakt til Lønn- og personalavdelingen Fellesbruker Lønn EPHORTE
11628/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Notater fra intervju av ny lærling Arild Johansen EPHORTE
11899/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad Motep Darwish EPHORTE
11898/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Rie Debel EPHORTE
11894/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Rie Debel EPHORTE
11903/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
11865/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Lena Hågensen EPHORTE
11866/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Lena Hågensen EPHORTE
11867/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Renate Pedersen Vargas EPHORTE
11897/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Renate Pedersen Vargas EPHORTE
11830/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Alesia Yesmanovich EPHORTE
11818/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Alesia Yesmanovich EPHORTE
11663/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedrørende stilling Eline Stokkeland EPHORTE
11411/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Kirkegata 22 Befaring 8.mai 2019 Jan-Tor Pedersen EPHORTE
11853/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11374/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse STATENS VEGVESEN EPHORTE
11370/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Manglende dokumentasjon BYGGTJENESTE AS EPHORTE
11857/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
11854/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11826/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11883/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
11884/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Studiebevis Fellesbruker Lønn EPHORTE
11640/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Matrikkelføring - dispensasjon Lars Halvor Uthus EPHORTE
11887/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger Hammerfest kommune v/ barnevernet EPHORTE
11401/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11916/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
11465/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om Hammerfest kommunes kulturstipend 2019 Amanda Holm EPHORTE
11470/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om Hammerfest kommunes kulturstipend 2019 Doris Wøhncke EPHORTE
11571/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Vedrørende sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune IKA Finnmark IKS EPHORTE
11547/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering i forbindelse med sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune Hammerfest Industrifiske AS EPHORTE
11528/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering i forbindelse med sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune Cruise Norway AS EPHORTE
11530/2019 20190520 20.05.2019 Utgående brev Orientering i forbindelse med sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune Hammerfest Energi AS EPHORTE
11633/2019 20190520 20.05.2019 Internt notat Oppdragsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
11911/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Niklas Z Røeggen EPHORTE
11923/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a Bufetat EPHORTE
11816/2019 20190519 19.05.2019 Inngående brev Meddommer Heidi Marie Mauno Sletten EPHORTE
11815/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev Meddommer Hammerfest tingrett Morten Sjøvold EPHORTE
11807/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev RE: Ny lønnsvurdering Antti Nurkkala EPHORTE
11806/2019 20190518 18.05.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Wanja Balstad EPHORTE
11804/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Ønsker å melde interesse som meddommer Heidi Isaksen EPHORTE
11805/2019 20190517 17.05.2019 Inngående brev Meddommer Bård Dyrseth EPHORTE
11765/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 til museum MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS EPHORTE
11755/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest HILLE MELBYE ARKITEKTER AS EPHORTE
11754/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 21/710 - William Johansens vei 1 - bestilling av eiendomsopplysninger ADVOKATENE NISSEN, RØNNING OG KIRKESÆTHER AS EPHORTE
11690/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev 21/515 - Orions vei 14 - bestilling av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
11689/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTE
11724/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Overføringsskjema - for opplysninger fra barnehage RØVERHIET BARNEHAGE Undis Hustad EPHORTE
11707/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Elling Jensen EPHORTE
11235/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Feieravgift på hytte Lien Østre Kvalsund kommune 23/132 bygningsnummer: 18356902 Anne Lise Larsen EPHORTE
11178/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innspill til planforslag for Salen boligfelt HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
11683/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - utfylling ved Fuglenes i Hammerfest kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
11174/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Manglende dokumentasjon Reidar Peder Johansen EPHORTE
11286/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1098 Løpenr: 9202/2019 Dokument tittel: Svar på klage Ifinnmark EPHORTE
11743/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melding om elev som ikke opplever et godt og trygt skolemiljø - innhenting av dokumentasjon FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
11311/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Til fakturering Sissel Nilsen m.fl. EPHORTE
11312/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Matrikkelføring Lars Halvor Uthus EPHORTE
11750/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utfylling av DAWBA FINNMARKSSYKEHUSET HF EPHORTE
11751/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utfylling av skjema vedrørende elev FINNMARKSSYKEHUSET HF EPHORTE
11725/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Invitasjon til inntakssamtale vedrørende elev Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
11749/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
11292/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Befaring i forbindelse med behandling av saker i Klagenemnd Knut Haugen EPHORTE
11748/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Skjenkekontroller er utført jf. vedlagte rapporter NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
11781/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forslag til kandidat som meddommer Rita Hellesvik EPHORTE
11774/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Martine Berg EPHORTE
11779/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer i Hammerfest Roy Ole Strømme EPHORTE
11788/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Linda Okstad EPHORTE
11772/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Anette Jonassen EPHORTE
11776/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Guri Berg Hanssen EPHORTE
11789/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad meddommer Jørgen Hansen EPHORTE
11756/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Leif-Bjarne Sørgård EPHORTE
11794/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melder min interesse som meddommer i Hammerfest tingrett Joakim Aleksander Mathisen EPHORTE
11795/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Åshild Østlyngen EPHORTE
11798/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Nadezda Izmailova EPHORTE
11726/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger Hammerfest kommune v/ barnevernet EPHORTE
11290/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 21/212 - Meridiangata 6 - tilbygg - Ferdigattest Duurhuus Taksttjenester EPHORTE
11291/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Matrikkelføring tilbygg Lars Halvor Uthus EPHORTE
11757/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
11800/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Linda Storhaug Andersen EPHORTE
11771/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meddommer Rigmor Karin Solheim EPHORTE
11775/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad som meddommer Vegard Kongsbak EPHORTE
11729/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
11285/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - Hammerfest lufthavn terminalbygget AVINOR AS EPHORTE
11741/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
11227/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 2004 - 24/331, Tilsynsrapport uten avvik/anm. - Skytterhuset hotell BAR EIENDOM AS EPHORTE
11229/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter ADVOKAT LINE HAMMARI AS EPHORTE
11759/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om midlertidig stilling Daniel Dreyer Svendsen EPHORTE
11790/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: Tilbud om midlertidig stilling Anna Linea Oldervik EPHORTE
11319/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 24/530 - Skaidiveien 6 - Innvilget midlertidig brukstillatelse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
11332/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Til fakturering Sissel Nilsen m.fl. EPHORTE
11273/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak fra klagenemnda ***** EPHORTE
11271/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om vedtak fra klagenemnda ***** EPHORTE
11785/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling Anette Sletten Ingebrigtsen EPHORTE
11787/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling Emilie Severinsen EPHORTE
11786/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling Anette Sletten Ingebrigtsen EPHORTE
11797/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling Basir Ashori EPHORTE
11761/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling Anette Sletten Ingebrigtsen EPHORTE
11762/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om Sommerjobb 2019 / midlertidig stilling Emilie Severinsen EPHORTE
11773/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melding om plassfratredelse med navnelister UTDANNINGSFORBUNDET HAMMERFEST EPHORTE
11770/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Fullmakt til Lønn- og personalavdelingen Fellesbruker Lønn EPHORTE
11766/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
11768/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Frank Breivik EPHORTE
11767/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Niklas Aronsen EPHORTE
11338/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Valg 2019 - listekandidat nr. 1 Kristiane Mauno Krystad EPHORTE
11334/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Valg 2019 - listekandidat nr. 1 Åse Marie Småvik EPHORTE
11335/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Valg 2019 - listekandidat nr. 1 Kristiane Mauno Krystad EPHORTE
11341/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Til Hammerfest kommune - endring på listen Åse - Marie Småvik EPHORTE
11742/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
11731/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
11669/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
11753/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11287/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - Hammerfest lufthavn Heliport AVINOR AS EPHORTE
11196/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11736/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
11686/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
11282/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - Hammerfest lufthavn driftsbygg AVINOR AS EPHORTE
11703/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedrørende møtereferat ***** EPHORTE
11323/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 24/277 - Idrettsveien 26 - oversendelse av eiendomsopplysninger BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS EPHORTE
11327/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 24/511 - Høyden 18 B - oversendelse av eiendomsopplysninger BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS EPHORTE
11764/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om stilling Toril Nes EPHORTE
11791/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Jon Martin Westereng EPHORTE
11714/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Lars Fredrik Tveiten EPHORTE
11717/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Toril Nes EPHORTE
11716/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Toril Nes EPHORTE
11783/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Merethe Nilsen EPHORTE
11796/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Ingrid Selvik Henriksen EPHORTE
11782/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Merethe Nilsen EPHORTE
11784/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Toril Nes EPHORTE
11699/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Toril Nes EPHORTE
11718/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling Torill Kvamsdal EPHORTE