eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
21616/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift åpner for misbruk Dyrenes Rett EPHORTE
21583/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedtak om skoleskyss FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
21582/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for gjenoppbygging av nedbrent hytte, Gnr7/22 Vestre Hamnefjorden på Sørøya - Hammerfest kommune FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
21581/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Angående saken - veien på Slettnes SLETTNES BYGDELAG EPHORTE
21579/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innkalling til Havnestyremøte onsdag 18.09.2019 kl 1200 på havnekontoret Hammerfest Havn KF EPHORTE
21578/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av utfyllingstillatelse Fiskerihavna på Fuglenes - til å omfatte midlertidig lagring av masser i sjø. Hammerfest Havn KF EPHORTE
21577/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppmåling av tomt Kristel Monique Jørgensen EPHORTE
21575/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innkalling til menighetsrådsmøte onsdag 18.09.2019 Hammerfest Menighet EPHORTE
21574/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Påminnelse om frister i KOFA-sak 2019/498 Håkon Rønbeck EPHORTE
21572/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om driftstilskudd for 2020 - 2021 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD-NORGE AS EPHORTE
21570/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om særskilt skoleskyss FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
21542/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge HELSE NORD RHF EPHORTE
21551/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21553/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21600/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 11/4 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Andreas Kvam EPHORTE
21603/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding Hammerfest kommune v/ barnevernet EPHORTE
21560/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21559/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21593/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
21598/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
21546/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21547/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21548/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21549/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21557/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
21569/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
21601/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet protokoll - oppmålingsforretning for 17/3 Hammerfest kommune FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
21539/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Invitasjon til intervju Laszlo Hernadi-Kiss EPHORTE
21620/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
21540/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Trine Stenersen EPHORTE
21562/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjonsskjema - ephorte Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21545/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21550/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21552/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21568/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Johan Kvalsvik As EPHORTE
21596/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedrørende deres elev Geilomo Skole EPHORTE
21571/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21573/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering Catalina Pedersen-Franco EPHORTE
21599/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Bytte av saksbehandler Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
21555/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21597/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedrørende deres elev Geilomo skole EPHORTE
21621/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Ragnhild Lange Haave EPHORTE
21554/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - tildeling Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21565/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21566/2019 20190913 13.09.2019 Internt notat Autorisasjon - sletting Jørn Petter Fagerheim EPHORTE
21375/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 01.08.2019 - 21.08.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21373/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 29.08.2019 - 11.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21371/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 29.08.2019 - 09.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21370/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 15.08.2019 - 08.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21369/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 03.09.2019 - 06.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21368/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 03.09.2019 - 06.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21366/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 03.09.2019 - 06.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21365/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 03.09.2019 - 06.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21363/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 03.09.2019 - 06.09.2019 EUROFINS FOOD & FEED TESTING NORWAY AS EPHORTE
21533/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21358/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
21532/2019 20190912 12.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale og fullmakt til Lønn- og personalavdelingen Fellesbruker Lønn EPHORTE
21439/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTE
21534/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Laszlo Hernadi-Kiss EPHORTE
21538/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Invitasjon til intervju Laszlo Hernadi-Kiss EPHORTE
21351/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
21355/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Bestilling av forhåndskonferanse Åshild Lyngen EPHORTE
21514/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev 4/18 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. ADVOKATENE NISSEN, RØNNING OG KIRKESÆTHER AS EPHORTE
21377/2019 20190912 12.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21379/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale avgifter ***** EPHORTE
21399/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Dokumenter fra barnehagemappe KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
21348/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Borgar Pedersen EPHORTE
21349/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Caroline Klo EPHORTE
21347/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Haakon Steigre EPHORTE
21387/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Haakon Steigre EPHORTE
21527/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tilleggsareal til 19/16 Thor-Inge Hansen EPHORTE
21515/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Angående leiligheter i Storvikveien nummer 6 C , 4 C og 2 C Petter Edmund Karlsen EPHORTE
21516/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
21444/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Be om oppdatering Rebecca Ahlgreen EPHORTE
21531/2019 20190912 12.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale og fullmakt til Lønn- og personalavdelingen Fellesbruker Lønn EPHORTE
21345/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Kristine Ingebgrigtsen EPHORTE
21443/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Kristine Ingebgrigtsen EPHORTE
21384/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Terese Stiansen EPHORTE
21385/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Narin chanchamras EPHORTE
21346/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Ann Hege Halvorsen EPHORTE
21317/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring fra Nationen AS NATIONEN EPHORTE
21316/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedlagt svar fra Hammerfest havn Bjørn Arild Hjellnes EPHORTE
21315/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om særskilt skoleskyss FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
21314/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Igangsettingstillatelse 1 Hammerfest videregående skole ansvarsretter UAK NORCONSULT AS EPHORTE
21312/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Politisk oppnevning til Finnmark Friluftsråd FINNMARK FRILUFTSRÅD EPHORTE
21311/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedtak om skoleskyss FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
21310/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedtak om skoleskyss FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
21309/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Kommunal Rapport A/S EPHORTE
21285/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Svar på tildeling av bolig ***** EPHORTE
21281/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 24/433 - Salheimsveien 4 B - bestilling av eiendomsopplysinger PROCONET AS EPHORTE
21280/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 22/384 - Snefrida Nilsens vei 62 - bestilling av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
21278/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 21/59 - Radioveien 7 B - bestilling av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
21277/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev 24/458 - Blinken 77 - bestilling av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
21306/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedrørende arbeidstaker NAV Nordkapp EPHORTE
21320/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
21298/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Katarina Johansen EPHORTE
21301/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Hassam Zameer EPHORTE
21300/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
21289/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21288/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21302/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om utdanningsstøtte og / eller utdanningslån Monica Enoksen EPHORTE
21325/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Pål Roar Karlstad EPHORTE
21337/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om stilling Kristine Ingebgrigtsen EPHORTE
21293/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Kristine Ingebgrigtsen EPHORTE
21339/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev RE: RE: RE: Tilbud om stilling Ann Hege Halvorsen EPHORTE
21282/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Ny svarfrist! marita Malm EPHORTE
21283/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Ragnhild Oline Hansen Josefsen EPHORTE
21284/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Ann Hege Halvorsen EPHORTE
21319/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Saldoforespørsel ***** EPHORTE
21326/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Haakon Steigre EPHORTE
21327/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosess Til søkere EPHORTE
21328/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Borgar Pedersen EPHORTE
21329/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Caroline Klo EPHORTE
21330/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Caroline Klo EPHORTE
21338/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Borgar Pedersen EPHORTE
20867/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Positivt vedtak på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
20921/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
21220/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
20917/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
20920/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Innvilget igangsettingstillatelse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
20919/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Manglende dokumentasjon - 21/838 - Fuglenes BYGGTJENESTE AS EPHORTE
21162/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21213/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale tilsigelses - pensjonistvilkår Fellesbruker Lønn EPHORTE
21226/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Oppdragsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21225/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Søknad om permisjon Fellesbruker Lønn EPHORTE
20843/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 21/59 - utsendelse av matrikkelbrev Radioen Borettslag AS EPHORTE
20852/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 21/259 - utsendelse av matrikkelloven Bjørn Moberg EPHORTE
21164/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
20842/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2018 / 2019 ***** EPHORTE
20851/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleårene 2019 / 2020 og 2020 / 2021 ***** EPHORTE
20864/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2019 / 2020 ***** EPHORTE
21219/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om reseksjonering - signert Randi Gustavsen EPHORTE
21270/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Ragnhild Oline Hansen Josefsen EPHORTE
21272/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Ann Hege Halvorsen EPHORTE
21199/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad Ismail Duh EPHORTE
21200/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
21271/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Kristine Ingebgrigtsen EPHORTE
20878/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Karina Riibe EPHORTE
21264/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTE
21224/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Søknad om permisjon Fellesbruker Lønn EPHORTE
20918/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
20915/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
20916/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
20913/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
20899/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 17/1 og 17/3 - oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 3. september - kartlegging av eksisterende grenser Finnmarkseiendommen EPHORTE
20905/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Positivt vedtak på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
21160/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21163/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21265/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTE
20875/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om parkeringstillatelse for forflytingshemmede ***** EPHORTE
20903/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Oppsigelse Terese Eriksen EPHORTE
20873/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Positivt vedtak på søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
20883/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 24/550 - Freidigveien 27 - Oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
21166/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
20890/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 17/1 - 17/173 - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 3 september 2019 - Grensejustering FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
20924/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling til uttalelse FINNMARK POLITIDISTRIKT m.fl. EPHORTE
21222/2019 20190910 10.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
20930/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 23/203 - utsendelse av matrikkelbrev Kay Arne Heggem EPHORTE
20931/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 23/203 - underretning om matrikkelføring Bjørn og Evy Wiik EPHORTE
21064/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Virksomhetsskilt Prix Hammerfest, Strandgata 8-14 ELEKTROVAKUUM AS EPHORTE
21063/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Møteinnkalling til kirkelig fellesnemnd og partssammensatt utvalg Hammerfest Menighet EPHORTE
21062/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev 4/18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATENE NISSEN, RØNNING OG KIRKESÆTHER AS EPHORTE
21061/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Ansvarsretter UAK NORCONSULT AS EPHORTE
21054/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om tillegstomt Ragnhild Mikkelsdatter Sara EPHORTE
21046/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan BYGGTJENESTE AS EPHORTE
21032/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedrørende igangsettingstillatelse 1 Hammerfest videregående skole NORCONSULT AS EPHORTE
20771/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 21/913 - Bristunet 5 - Oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
20815/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 22/340 /0 /3 - Snefrida Nilsens vei 6 - Oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
20816/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 23/31 /0 /9 - Storvannsveien 114 - Oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
20817/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 16/414 - Marmorveien 6 - Oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
20818/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev 21/919 /0 /3 - Godværstunet 5 - Oversendelse av eiendomsopplysninger PROCONET AS EPHORTE
21038/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21098/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding Hammerfest kommune v/ barnevernet EPHORTE
127/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Utredning av økonomiske konsekvenser for reindrifta Finnmark fylkeskommune m.fl. EPHORTE
15561/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
21044/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Endring av valgfag ***** EPHORTE
21039/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21047/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
21104/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Flyttemelding og dokumenter fra elevmappe KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
21050/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
21080/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
20724/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Trond Jøran Høyer EPHORTE
20765/2019 20190909 09.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale, 1.9.19 - 29.2.20, 100 % LIS1 Fellesbruker Lønn EPHORTE
20683/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Referat forhåndskonferanse NYBOLOFT ENTREPRENØR AS EPHORTE
21059/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad Maiken Jensen EPHORTE
21027/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Trine Stenersen EPHORTE
21028/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Olga Mikhaylova EPHORTE
21129/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Marianne Grande EPHORTE
20808/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om utbetaling av tilskudd Stabban 19 A Cadenas Perdomo Nelson A EPHORTE
20736/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Fritidskontakt/støttekontakt - registrering ***** EPHORTE
20733/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
20725/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid ***** EPHORTE
20730/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
21106/2019 20190909 09.09.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
21037/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
21073/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Avslutningsbrev Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
17674/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Varsel om oppheving av reguleringsplan Bård Bredal-Olsen m.fl. EPHORTE
21066/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Forespørsel om endelig inntekt for inntektsåret 2018 NAV Medlemskap og avgift EPHORTE
19858/2019 20190909 09.09.2019 Utgående brev Midlertidig vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
20790/2019 20190909 09.09.2019 Internt notat CV Svein Georg Vaagland EPHORTE