eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
36167/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Svar på manglende dokumentasjon FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
36164/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
36159/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Fagforeningstrekk for medlemmer i Skolelederforbundet SKOLELEDERFORBUNDET EPHORTE
36158/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Forespørsel om vandel - ny stedfortreder FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
36156/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Fornyet varsel om oppstart av planarbeid tilknyttet detaljreguleringsplan for etablering- av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune HR Prosjekt AS EPHORTE
36155/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedrørende behandling av byggetillatelsen FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
36128/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Adresseavisen EPHORTE
36073/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedlagt er behandlet byggesak til orientering EQUINOR ASA EPHORTE
36064/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Oppretting av vei på Sørøya Geir Tore Zachariassen EPHORTE
36055/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknader om økonomisk støtte for Hammerfest Historielag HAMMERFEST HISTORIELAG EPHORTE
36052/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Midlertidig svar på søknad om skjenkebevilling 04122021 - mangelfull søknad FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
36069/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
36149/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
36150/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
36121/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Utslippstillatelse etter forurensningsforskriften Plan og næring v/Tom E. Ness EPHORTE
36144/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Angående brev om tilbakemelding på søknad om driftskonsesjon for Repparfjord industriområde i Hammerfest kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
33839/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Informasjon om gjennomført tiltak på eiendommen 5406-108/13 RIKSANTIKVAREN EPHORTE
35091/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/8025 Løpenr: 34555/2021 Dokument tittel: Klage på Reindalen SFO Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
36085/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen ***** EPHORTE
36086/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
36090/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
34651/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse Finnmark Byggtjeneste AS EPHORTE
36087/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
36183/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
35917/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søknad om deling av driftsenhet med flere gård- og bruksnummer - 110/3, 110/29 og 108/42 Berit Holmen EPHORTE
36138/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTE
35894/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende grensejustering av eiendomsgrensene - 21/682 - Rossmollgata 46 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
35796/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - meddommer Trond Harald Nilsen EPHORTE
36143/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Svar på behov for en rask uttalelse til bruk av navnet Revsbotn! Ingar Eira EPHORTE
36124/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 124/148 med flere - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv CENTRUM EIENDOM HAMMERFEST AS EPHORTE
35888/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 107/88 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune Inger Lise Johannessen EPHORTE
35890/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkellova ALTA KOMMUNE EPHORTE
36046/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - SFO ***** EPHORTE
35887/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Regning ***** EPHORTE
36043/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad Jon Helge Løkke EPHORTE
36109/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om båtplass - Rypefjord - Tom Lennart Johnsen Tom Lennart Johansen EPHORTE
36126/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTE
36135/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Til leder for helsetjenesten Hammerfest kommune ***** EPHORTE
36145/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Informasjon om innføring av erklæring for gjeterhytte Finnmarkseiendommen EPHORTE
36040/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE
35892/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på lage på møteinnkalling ***** EPHORTE
36175/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
36176/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
36178/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
36179/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
36180/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
36070/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen ***** EPHORTE
36023/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte E K HANSEN SKOTØYMAGASIN ANS EPHORTE
36015/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring VESTVÅGØY KOMMUNE EPHORTE
36013/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om midler til Kokelv Live 2022 KOKELV BYGDE- OG UNGDOMSLAG JAHKOVUOTNA GILI JA NUORAIDSEARVI EPHORTE
36010/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Inngangsdør på Breilia skole - Møte i kontrollutvalget i Hammerfest kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI EPHORTE
36008/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte EINAR MARTIN RØE EPHORTE
36006/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte SØRØYA GJESTESTUE Ilona Røe EPHORTE
36005/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Refusjon fra Helfo i forbindelse med koronatesting HELFO EPHORTE
35944/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 17/5 - Platået 18 - Melding om vedtak (1/2) Geomatikk - Gravemeldingen@geomatikk.no EPHORTE
35943/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 17/147 - Rypklubbveien 1 - Melding om vedtak Geomatikk - Gravemeldingen@geomatikk.no EPHORTE
35940/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 17/5 - Platået 18 - Melding om vedtak (2/2) Geomatikk - Gravemeldingen@geomatikk.no EPHORTE
35934/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Innkalling til møte i Hammerfest menighetsråd tirsdag 30. november kl. 12 HAMMERFEST SOKN EPHORTE
35933/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Avviksmelding ***** EPHORTE
35925/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/7398 Løpenr: 35453/2021 Dokument tittel: Anmodning om ny høringsuttalelse Bodil R. Johansen EPHORTE
32150/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ber om opplysninger: Deres ref: 2021/9147-4 ***** EPHORTE
35995/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
35932/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
35924/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
35092/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Midlertidig svar på Bestilling av innsyn - Sak: 2021/8025 Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
36002/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedrørende oppgradering av mast og utstyrshytte - Gbnr 4/6, Hellfjord, Hammerfest kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
36001/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedrørende dreneringsgrøft - Gbnr 121/1, Russelvdalen - Hammerfest kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
35930/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan til uttalelse - dreneringsgrøft - Russelvdalen 1 hyttefelt - gbnr. 121/1 - Hammerfest STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
35996/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Bekreftelse - tildelingsmelding for anskaffelse 2021/6865 : leasing av hjullastere Mercell TendSign EPHORTE
35992/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Post i retur - oversendelse av statlige tilsynsrapporter Posten EPHORTE
35760/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottak : oppsigelse av serveringsbevilling 4SERVICE AS EPHORTE
35667/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ferdigattest - 109/118 - Kvalsundveien 34 MULTICONSULT ASA EPHORTE
6542/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Rapportering skjønnsmidler Måsøy barnevern 2020 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
35710/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Tildeling av midler - eldrerådets budsjett Tor Magne/leder Eldrerådet m.fl. EPHORTE
16547/2020 20211124 24.11.2021 Utgående brev Hammerfest kommune - barnevernet - manglende pensjonsinnbetaling Fagforbundet kompetansesenteret Nord-Norge EPHORTE
23239/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Manglende pensjonsinnbetaling Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord-Norge m.fl. EPHORTE
23968/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedrørende innsyn i tidligere barnevernmappe ***** EPHORTE
35729/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 9/9 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune Gerd Isaksen EPHORTE
35725/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 114/193 og 114/197 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune Roy Ole Strømme EPHORTE
35991/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Varsel om endring av felleskostnader Baksalen borettslag BAKSALEN BORETTSLAG EPHORTE
35661/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 17/153 - post i retur - kommunale avgifter OHH EIENDOM AS EPHORTE
35662/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 24/237 - post i retur - kommunale avgifter ***** EPHORTE
36024/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedlegg til søknaden PÅ HJØRNE BURGERHUSET AS EPHORTE
36014/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Angående søknad om anlegging av kultursti ved Gamvik, Hammerfest kommune - Varsel om befaring Samediggi/Sametinget EPHORTE
35979/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - SMIL 891181132 Landbruksdirektoratet EPHORTE
35640/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedrørende faktura foreldrebetaling i barnehage ***** EPHORTE
35959/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTE
35980/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTE
35658/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkellova ALTA KOMMUNE EPHORTE
35982/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av tomt Ann Kristin N Strandheim m.fl. EPHORTE
35985/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedrørende gratis parkering ved Bryggen Extra ***** EPHORTE
35986/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Rapport etter målrettet helsekontroll FRISK I NORD SA EPHORTE
35988/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Tilrettelegging av lyd- og lysforhold i lokaler for undervisning av hørselshemmede NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark EPHORTE
36016/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedrørende inkasso - kommunale avgifter ***** EPHORTE
36021/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Endring av stedfortreder SMARTHOTEL HAMMERFEST AS EPHORTE
35921/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTE
35659/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Hybel leiligheter med sovealkove Baksalen borettslag BAKSALEN BORETTSLAG EPHORTE
35926/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kjerringholmen - formål i sjø TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
35889/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Beslutning om tvangssalg - ***** ADVOKATFIRMAET HEGG & CO AS EPHORTE
35883/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtaksbrev Eierskifte STATENS VEGVESEN EPHORTE
35880/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for ZP 47371 STATENS VEGVESEN EPHORTE
35879/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for ZX 21264 STATENS VEGVESEN EPHORTE
35878/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for RK 69724 STATENS VEGVESEN EPHORTE
35877/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nabovarsel for tiltak på 16/454 - Krøkebærveien 37 Karl Johan Strandheim EPHORTE
35876/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nabovarsel for tiltak på 24/521 - Strandgata 49 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
35873/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fornyet planinitiativ - Detaljreguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune Hr prosjekt AS EPHORTE
35874/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nabovarsel for tiltak på 15/190 - Bekkeli 30 NORGESHUS AS EPHORTE
35872/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fornyet planinitiativ samt anmodning om oppstartsmøte - Detaljreguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune HRP AS EPHORTE
35851/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Questback kvittering -> Integreringspakke III (og II) - Innrapportering fra kommunene Questback - QuestBack EPHORTE
35841/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nytt planinitiativ Hr prosjekt AS EPHORTE
35837/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren Hr prosjekt AS EPHORTE
35836/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Avlysning møte ***** EPHORTE
35832/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Innspill til forslag av ny reguleringsplan vedr. Sjøareal i rossmollbukta Lene Andersen EPHORTE
35823/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Innspill til forslag av ny reguleringsplan vedrørende sjøareal i Rossmollbukta Lene Andersen EPHORTE
35819/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Høring - vandel i forbindelse med søknad om serveringsbevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
35806/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte SKAIDI HOTEL AS EPHORTE
35802/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om serverings og skjenke bevilling for IGA AS Are Jenssen EPHORTE
35779/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Detaljregulering av Nussirområdet Lars Haugen EPHORTE
35780/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev SOSI-fil tilknyttet reguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset Hr Prosjekt AS EPHORTE
35781/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Klage - nabovarsel Hr Prosjekt AS EPHORTE
35782/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Planinitiativ samt anmodning om oppstartsmøte - Detaljreguleringsplan for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune Hr Prosjekt AS EPHORTE
35783/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Diverse dokumenter til planendringen fra 2018 Hr Prosjekt AS EPHORTE
35789/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kartutsnitt tilknyttet detaljregulering for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune Hr Prosjekt AS EPHORTE
35786/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedrørende sosifil Rambøll EPHORTE
35778/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid tilknyttet detaljreguleringsplan for etablering- av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset, Hammerfest kommune HR Prosjekt AS EPHORTE
35405/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - 103/1 Veslemoen - Landing av lette luftfartøy på flystripe Lakselv Sportsflyklubb EPHORTE
25628/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Vedrørende krav om negativ kontraktsinteresse BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
35431/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av avkjørsel Jeanette Elise Huemer EPHORTE
35362/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Rivetillatelse - ber om mer informasjon Elen Inga Turi EPHORTE
35338/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Innvilget tillatelse i ett trinn - 4/6/1 - Hellefjord 44 FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
35845/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Avsluttet sak - oversendelse av dokumenter ALTA KOMMUNE EPHORTE
35479/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev 124/1/72 - Skaidi - Dispensasjon for etablering av avløpsanlegg - Melding om vedtak Espen Ekhorn Holmgren EPHORTE
35466/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Avslutning av sak Lena-Marita Thomassen EPHORTE
35480/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Avslutning av sak Frode Lorentsen EPHORTE
35791/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Melding til miljørettet helsevern ***** EPHORTE
35470/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Avslutning av sak Wenche Mjelde EPHORTE
35366/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Innvilget tillatelse Mats Leon Gabrielsen EPHORTE
35858/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Delutbetaling spillemidler idrettsanlegg 2020/2021 - Hammerfest Arena Fotballhall - Anleggsnr. 74279 - Hammerfest Arena AS Troms og Finnmark fylkeskommune EPHORTE
35866/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Post i retur - Melding om fastsetting av forskrift om skuterløyper i tidligere Hammerfest kommune POSTEN NORGE AS EPHORTE
35429/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Ferdigattest - 124/140 - Hotellbakken 52 BYGGTJENESTE AS m.fl. EPHORTE
35790/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Ønsker å bli tatt opp som meddommer ***** EPHORTE
35867/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev 107/88 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Inger Lise Johannessen EPHORTE
35400/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev 107/53 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune Randi Nilsen m.fl. EPHORTE
35349/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev 107/22 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune Laila Grønn-Jensen EPHORTE
35437/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Anmodning om svar på brev i klagesak Henny Mary-Ann Andersen m.fl. EPHORTE
35447/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Anmodning om ny høringsuttalelse HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
35532/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om oversendelse av vedtak Svein Tore Jakobsen EPHORTE
35884/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kommentarer vedr. Equinors klage - Melkøya VKL v/ Thomas Bjønnes EPHORTE
35897/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Svar på samisk opplæring - søknad om tilskudd 2021 - 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
35818/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Følgebrev til protokoll - 23/242 i Hammerfest Alta kommune EPHORTE
35401/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Manglende dokumentasjon MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS EPHORTE
34234/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/7744 Ifinnmark EPHORTE
35469/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte HAMMERFEST NÆRINGSFORENING EPHORTE
35559/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte PRO BARENTS AS EPHORTE
35827/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTE
35534/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
35397/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Anmodning om ytterligere dokumentasjon PRESIS VEGDRIFT AS EPHORTE
35915/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen ***** EPHORTE
35593/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/7889 Løpenr: 33762/2021 Dokument tittel: Oversendelse av sak til høring - fradeling i LNF-spredt - 114/64 - Svarbrev Seilforening - Bodil R. Johansen EPHORTE
35351/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - ATV for transport av værmast - Hammerfest kommune MULTICONSULT NORGE AS EPHORTE
35373/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Hammerfest damekor - søknad om skjenkebevilling HAMMERFEST DAMEKOR EPHORTE
35350/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Tegninger av Skiveien 20 Oddbjørn Svane EPHORTE
35834/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Invitasjon til møte ***** EPHORTE
35381/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Innvilget rammetillatelse - 21/213 - Meridiangata 18 NORCONSULT AS EPHORTE
35914/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
35870/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35871/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35864/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35843/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35821/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35822/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35813/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
35367/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Befaring, merking og vedlikehold av scooterløyper - Snøscooter HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG EIENDOM EPHORTE
35334/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Orientering om saksbehandlingstid BYGGTJENESTE AS EPHORTE
35898/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Tilbud om stilling ***** EPHORTE
35918/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
35546/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Faktura - saksnummer 2021/2389 Trond Reidar Hansen EPHORTE
35902/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** EPHORTE
35487/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Innvilget tillatelse i ett trinn - 104/1/145 - Repparfjorddalen 1368 RØRLEGGER BERNTSEN AS EPHORTE
35483/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Oversendelse av sak til behandling etter forurensningslovgivningen HAMMERFEST KOMMUNE v/Plan og næring EPHORTE
35495/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Dispensasjon for eiendom 121/1 - Russelvdalen i Hammerfest STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
35647/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Oversendelse - samelovens språkregler Kommunal - og moderniseringsdepartementet EPHORTE
35828/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport og varsel om pålegg - NOHFT-0001- ISPS- Bølgebryterkaia- Hammerfest - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark Fylke KYSTVERKET EPHORTE
35835/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtak om godkjenning av sårbarhetsvurdering og sikringplan - NOHFT - 0016 -ISP - Fuglenes havneanlegg - Hammerfest - Hammerfest Kommune - Troms og Finnmark fylke KYSTVERKET EPHORTE
35919/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Angående informasjon for klage på kommunal barnehage Ina Årnes EPHORTE
35522/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Stiftelsen Radarveien - rydding i arkiv STIFTELSEN RADARVEIEN EPHORTE
35562/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til forening/frivillig org. HAMMERFEST NÆRINGSFORENING EPHORTE
35430/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Vakthold flerbrukshallen 22. - 23 .november Jan Georg Gulstad m.fl. EPHORTE
35451/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Vandelsvurdering ved endring av styrer for skjenkebevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
35494/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Framleie i Salheimsveien borettslag ***** EPHORTE
35317/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på at eiendom ikke er konsesjonsbelagt - Fuglenesveien 21 A - 23/300 i Hammerfest kommune Heidi K. Heitmann EPHORTE
35746/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høringer – videregående opplæring, yrkesfag UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
35740/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med politiske møter juli-22 november Truls Olufsen-Mehus EPHORTE
35736/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høring - Vandel i forbindelse med søknad om serverings- og skjenkebevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
35735/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Byggesak HLNG EQUINOR ASA EPHORTE
35732/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Angående avslag bostøtte HUSBANKEN EPHORTE
35730/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Skader på gjerde og bil Pål-Einar Johansen EPHORTE
35727/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte SMÅGODT FRA TRINE AS EPHORTE
35722/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Saker til møte i kontrollutvalget 25. november 2021 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI EPHORTE
35720/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte VEGARD SMÅBACH EPHORTE