eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2170/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - Turistveien 101 - 25/318 RØRTEK AS EPHORTE
2169/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin (LIS3) HELSEDIREKTORATET EPHORTE
2168/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet -/ etablererstøtte Kårhamn Sea Adventure EPHORTE
2167/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning GEONORD AS EPHORTE
2157/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av løype stikke midler KOKELV BYGDE- OG UNGDOMSLAG JAHKOVUOTNA GILI JA NUORAIDSEARVI EPHORTE
2149/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak og saksbehandling vedrørende dispensasjon fra båndtvang VEST-FINNMARK FUGLEHUNDKLUBB v/Per Ivar Langaunet EPHORTE
2134/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter løpende revisjon 2019 VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO EPHORTE
2119/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Vedrørende feil oppmåling av eiendom ADVOKAT CECILIE LYSJØ JACOBSEN EPHORTE
2116/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Driftsdokumentasjon fra installasjon SIKRI AS EPHORTE
2109/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Uttalelse angående søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement 8. februar 2020 FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
2080/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Servicerapport - rutinekontroll for deteksjon mot krypende insekter PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS EPHORTE
2078/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av lagerhall - 21/745 ING K DØMBE EPHORTE
2075/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Angående tidligere innsendt søknad Alexander G Fredriksen EPHORTE
2074/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Roger Stenvoll EPHORTE
2072/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Høring - nye læreplaner i valgfagene UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2070/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Klage på saksbehandling i sak Bård Øyvind Dyrseth EPHORTE
2069/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Oversendelse av oppdatert situasjonsplan med detaljering av parkeringsplasser - Storsvingen 3 - 17/173 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
2068/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Anmodning om informasjon om reguleringsplan for eiendom 124/24 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
2064/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Anløpsforhold - Lille Survik - Sennabukt TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2057/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd - Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens HELSEDIREKTORATET EPHORTE
2055/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kommunestyremøte : Interpellasjon statlig finansiert eldreomsorg Gerd Isaksen EPHORTE
2050/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad utfylling i sjø til uttalelse og forhåndsvarsel om vedtak etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
2049/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon BYGGTJENESTE AS EPHORTE
2048/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Narvesen sykehuset SKATTEETATEN EPHORTE
2085/2020 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedr. din søknad på stilling som vernepleier ved Utsikten bokollektiv Per Ødegaard EPHORTE
2105/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Vedtak om avslag på søknad om godkjenning av sårbarhetsvurdering - NOHFT-0001 - Bølgebryterkaia ***** EPHORTE
2122/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Ber om innsyn i alle saker og opplysninger som omhandler meg ***** EPHORTE
2145/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd til løypetråkking med tråkkemaskin i området Kvitnes til Kvalsunddalen Kvitnes Velforening EPHORTE
2160/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr ARBEIDSTILSYNET EPHORTE
2159/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Tillatelse etter HFL para 27 annet ledd - søknad om etablering av fiberkabel i sjø - Kårhamn KYSTVERKET EPHORTE
2165/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på avsluttet tilsyn - NOHFT-0003 ISPS Hurtigrutekaien, kai 1, 2 og 3 - Hammerfest KYSTVERKET EPHORTE
2130/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Faktura 50098 fra Sot Hammerfest AS SOT HAMMERFEST AS EPHORTE
2076/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2144/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Dokumenttilsyn 2020 Hammerfest Kommune EPHORTE
2126/2020 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - lovbrudd påpekt FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
1936/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Utlysning av midler - forsøk med fritidskort BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTE
1935/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sommerjobb Jesper Pålsson EPHORTE
1934/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTE
1931/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Opplegg for registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene HELSEDIREKTORATET EPHORTE
1930/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - informasjon om innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
1929/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Problemrapport: Parkerer i veibanen Eirik Olsen Skjeldnes EPHORTE
1927/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Møtereferat fra Hammerfest kirkelige fellesråd HAMMERFEST SOKN EPHORTE
1926/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb som hjelpepleier Karolina Jaworska EPHORTE
1925/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Utbetaling av reformstøtte til nye Hammerfest kommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
1924/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Hammerfest menighetsråd 10.12.19 på Kvalsund rådhus HAMMERFEST SOKN EPHORTE
1922/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale gebyr - boenhet som ikke leies ut Tommy Bergeton Nilsen EPHORTE
1923/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Avtaler vedrørende EV88879 VW e-Golf leasing nr: 80357146 HAMMERFEST AUTO SALG AS EPHORTE
1903/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Klassifisering av brannskille Byggtjeneste - Tor Gebhardt EPHORTE
1836/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Avtaler vedrørende VW T-ROC ZX24145 avtalenummer 80357991 HAMMERFEST AUTO SALG AS EPHORTE
1933/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad på stilling som inspektør ved Kulturskolen Til søkere EPHORTE
1937/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev RE: Vedrørende din søknad på stilling som inspektør ved Kulturskolen Kelemen Mátis EPHORTE
1910/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Pins med Hammerfest kommunevåpen på Heidi Knutsen EPHORTE
1920/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Bosetting av flyktning Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
1589/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Nye Hammerfest kommune - Anbudsrapport gruppelivsforsikring for perioden 2020 til og med 2023 Forvaltning Garde EPHORTE
1586/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar angående anbudsrapport tjenestereise- og barneulykkeforsikring 2020-2023 Forvaltning Garde EPHORTE
1291/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Klagen tas delvis til følge Hathaithip Phitham EPHORTE
1475/2020 20200122 22.01.2020 Internt notat Orientering om vedtak Sissel Nilsen EPHORTE
1572/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Oversender kjøpekontrakt for signering FUGLENES UTLEIE AS EPHORTE
1433/2020 20200122 22.01.2020 Utgående brev Ref 2020(088 Storsvingen 3 Gnr /Bnr 17/173 Georg Liland EPHORTE
1817/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Til eldrerådet i din kommune Pensjonistforbundet EPHORTE
1815/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Endringer i forbindelse med kommunesammenslåing og WebLager Danskscanning EPHORTE
1797/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Avlesning strøm måler - bytte av leilighet storgata 24 ***** EPHORTE
1785/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 247/2020 Dokument tittel: Vedrørende kjøp av eiendommer i Kvalsund Ifinnmark EPHORTE
1784/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/592 Løpenr: 919/2020 Dokument tittel: Svar på henvendelse om erstatningsansvar - Idrettsveien 36 Ifinnmark EPHORTE
1783/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/592 Løpenr: 408/2020 Dokument tittel: Svar på henvendelse om erstatningsansvar - Idrettsveien 36 Ifinnmark EPHORTE
1782/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1180 Løpenr: 1153/2020 Dokument tittel: Petter Carlsen sykehjemsturné i Hammerfest ila 2020? Ifinnmark EPHORTE
1781/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1605 Løpenr: 1344/2020 Dokument tittel: Bekymringsmelding Ifinnmark EPHORTE
1778/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1650 Løpenr: 1387/2020 Dokument tittel: Bestilling på forhåndskonferanse Ifinnmark EPHORTE
1757/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Klage på planavgrensing - Rossmollgata Lill Karin Kråkøy EPHORTE
1750/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Feil og mangler Tyvenlia II Borettslag TYVENLIA II BORETTSLAG EPHORTE
1747/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring KONSTALI HELSENOR AS EPHORTE
1742/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Purring på svar angående brannotat for Strandgata 52 STRANDGATA 52 SAMEIE EPHORTE
1732/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Varsel om forhåndsvarsel om prikktildeling Arctic Food & Drinks EPHORTE
1758/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Høringsnotat Havbruksskatteutvalget Finansdepartementet EPHORTE
1794/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring - Blomsterveien DOMSTOLENE I NORGE EPHORTE
1799/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Orientering om tinglysing DOMSTOLENE I NORGE EPHORTE
1725/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av forhåndskonferanse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1736/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av forhåndskonferanse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1823/2020 20200121 21.01.2020 Internt notat Lokale forhandlinger med hjemmel i HTA kapittel 4.2.4 Fellesbruker Lønn EPHORTE
1824/2020 20200121 21.01.2020 Internt notat Lokale forhandlinger med hjemmel i HTA kapittel 4.2.3 Fellesbruker Lønn EPHORTE
1738/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Ingen merknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
1805/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Faktura FINNMARK MOTORSENTER AS EPHORTE
1812/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Registrering av virksomhet i Enhetsregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTE
1821/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om fortsatt dispensasjon for snøskuterkjøring - Hammernes - Spartujavrit Asle Edmund J Sletten EPHORTE
1739/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Vedtak etter HFL § 19 - tillatelse til etablering av farvannsskilt - multiple lokaliteter Kystverket EPHORTE
1753/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Feil i forbindelse med betaling av SFO - faktura for januar Jan-Arve Opdahl EPHORTE
1811/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Utsetter svarfrist FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
1703/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Spørsmål angående reindrift på Kvaløya, reingjerdet og reinvarsling TYVENLIA II BORETTSLAG EPHORTE
1694/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Reklamasjon faktura 004006890 - høvling av vei PRESIS VEGDRIFT AS EPHORTE
1631/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Eierandel i Kvalsund -17/96 Alf Loraas EPHORTE
1588/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Anbudsrapport gruppelivsforsikring for perioden 2020 til og med 2023 Soderbergpartners - Forvaltning Garde EPHORTE
1587/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Referat fra drøftingsmøte i dag vedrørende valg av leverandør av gruppelivsforsikring nye Hammerfest kommune Hammerfest Kommune - Nanne Moeng EPHORTE
1598/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning STIFTELSEN PRÆRIEN BARNEHAGE EPHORTE
1585/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Anbudsrapport tjenestereise- og barneulykkeforsikring 2020-2023 Soderbergpartners - Forvaltning Garde EPHORTE
1603/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdannignskravet STIFTELSEN PRÆRIEN BARNEHAGE EPHORTE
1621/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2020. Brage Elias Paulsen EPHORTE
1635/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev EU-kontroll nærmer seg for ZX 22831 STATENS VEGVESEN EPHORTE
1632/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev EU-kontroll nærmer seg for ZX 22586 STATENS VEGVESEN EPHORTE
1642/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilsynsrapport MATTILSYNET EPHORTE
1533/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innkalling til tverrpolitisk helseutvalg 17.01.2020 Aud Marie Tandberg m.fl. EPHORTE
1690/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om arealendring ved lokalitet 35957 Danielsvika Samediggi EPHORTE
1005/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversender kjøpekontrakt på eiendommen 5406-19/102 FORSVARSBYGG EPHORTE
1532/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innkalling til tverrpolitisk samferdselsutvalg 10.01.2020 Espen Hansen EPHORTE
858/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Nye vilkår for tildeling av skjenkebevilling - Allmenngjort minstelønn NIB AS m.fl. EPHORTE
1006/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oppnevning av representant fra opposisjonen til valgkomité Elisabeth Rønning m.fl. EPHORTE
1331/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om vannmåler fra Alf Jensen i finnmarken Alf Helge Jensen EPHORTE
1590/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** ***** Borghild Dobie Ettehadulhagh EPHORTE
1126/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling MSKM DRIFT AS EPHORTE
1658/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ny iverksettingsrundskriv N-2/2020 Havne- og farvannslov av 9.12.2009 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTE
1696/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
1672/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om fast månedlig havneavgift. KNUT STÅLE OLSEN EPHORTE
973/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversender tinglyst skjøte på eiendommene 5406-16/469 og 16/470 BOLIGBYGGELAGET NORD EPHORTE
1408/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om prikktildeling etter brudd på alkoholloven ARCTIC FOOD & DRINKS AS EPHORTE
1345/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/26 Løpenr: 752/2020 Dokument tittel: Riksantikvaren godkjenner flytting av vernet rød telefonkiosk ved Tollgården/Hurtigrutekaia i Hammerfest Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
955/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversender tinglyst skjøte på eiendommen 5406-23/395 STORVANNET EIENDOM AS EPHORTE
1462/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på bestilling av forhåndskonferanse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1383/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Fradeling av eiendom FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
1302/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avvisning av dispensasjonssøknad FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
1024/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Rammetillatelse HR PROSJEKT AS EPHORTE
1564/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling HAMMERFEST SERVICESENTER AS EPHORTE
1466/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon Tor Gebhardt EPHORTE
939/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om tilleggsopplysninger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
906/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tillatelse til riving i ett-trinn BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1348/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Petter Carlsen sykehjemsturné i Hammerfest ila 2020? PetterCarlsenMusic . EPHORTE
1349/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1189 Løpenr: 745/2020 Dokument tittel: DanseFestival Barents AS - anmodning om utbetaling driftstilskudd for 2020 Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
1350/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1192 Løpenr: 744/2020 Dokument tittel: Utbetalingsanmodning fra Stellaris DansTeater Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
1540/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på bestilling av forhåndskonferanse Marius Lorentzen EPHORTE
565/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 110/19 - varsel om oppmålingsforretning Steinar Svendsen m.fl. EPHORTE
1551/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling NO 19 HAMMERFEST AS EPHORTE
1556/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling AS BIL & BO EPHORTE
1560/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling HAMMERFEST BILSENTER AS EPHORTE
500/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1141/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Angående tilbakemeldinger Georg Liland EPHORTE
1312/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innvilget innsyn - Sak: 2020/1044 Løpenr: 462/2020 Dokument tittel: Kommunesammenslåing Hammerfest - produkter fra KF Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
1497/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling KIOSKDRIFT KASSANDRA S PEDERSEN EPHORTE
1510/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling COOR SERVICE MANAGEMENT AS EPHORTE
1525/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling HAMMERFEST INTERNASJONALE BAKERI AS EPHORTE
1547/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak om serveringsbevilling METTE HEITMANN SYKEHUSKIOSKEN EPHORTE
1549/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Angående søknad om tillatelse til bruksendring, samt søknad om dispensasjon Heidi Pedersen m.fl. EPHORTE
1554/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Mangelbrev Dagfinn Pedersen m.fl. EPHORTE
1577/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Ingvild Skålnes Elverud EPHORTE
1576/2020 20200118 18.01.2020 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Borghild Dobie Ettehadulhagh EPHORTE
1574/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Vardøveien Borettslag - snømaking mot nabotomten VARDØVEGEN BORETTSLAG EPHORTE
1552/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rapport vedrørende salgs-, skjenke og røykekontroller NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
1545/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innsendelse av egenerklæringer STATENS KARTVERK EPHORTE
1524/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Mulig ulovlig bygging av kai - Mefjord Tffk - Torbjørn Preus Schou EPHORTE
1519/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forespørsel om oppdatert oversikt over arealer reservert til reiselivsutvikling HAMMERFEST TURIST AS EPHORTE
1512/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev 108/361 - 108/179 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Katrine Mølmann Holmgren EPHORTE
1508/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev 108/361 - 108/179 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Kim Eirik Holmgren EPHORTE
1499/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på melding om politisk vedtak Elen Inga Turi EPHORTE
1492/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Roger Mathisen EPHORTE
1489/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte POLARNATT MEDIA AS EPHORTE
1488/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1502/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev 21/896 - Snøtunet 3 - festekontrakt FUGLENES UTLEIE AS EPHORTE
1498/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1500/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1490/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Umiddelbar bruksnektelse - Elvemo hybelhus Hammerfest Kommune EPHORTE
1501/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Viser til fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt brev av 09. oktober 2019 vedrørende bruksendring Elen Inga Turi EPHORTE
1530/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om konsesjon ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS EPHORTE
1570/2020 20200117 17.01.2020 Internt notat Hjemmelsendring - renholdstjenesten Beate Moe EPHORTE
1571/2020 20200117 17.01.2020 Internt notat Endringer Hjemmelsregister 2600 Innvandrertjenesten Beate Moe EPHORTE
1548/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling - Skaidi Hotell NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
1550/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling - Kvalsund kro NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
1575/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på samhandlingsavvik til Rusavdelingen UNN Tromsø - manglende elektronisk epikrise UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF EPHORTE
1565/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen etterspør informasjon om helse- og omsorgstjenestelovens kap 9. FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
1457/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte til utstilling og work shop MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS EPHORTE
1456/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avtale vedrørende kvalifiserende kurs BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
1440/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGPARTNER HAMMERFEST AS EPHORTE
1437/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om boligtomt Vladimir Kravtsov EPHORTE
1428/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bilder fra branntomt - sendt inn av eier Herlof Olsen EPHORTE
1427/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS EPHORTE
1423/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Park og idrett- lysløypa Reindalen John Arvid Isaksen EPHORTE
1393/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb Talal Ali EPHORTE
1379/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Leie av ubebygd grunn gnr.15 bnr. 23 Thomas Søvik EPHORTE
1370/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/530 Løpenr: 986/2020 Dokument tittel: Innspill til planforslag nye Hammerfest sykehus Hammerfestingen - Jonathan Jæger EPHORTE
1386/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport vedrørende Fresh FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
1390/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tillatelse etter HFL § 27 annet ledd - Søknad om etablering av fiberkabel i sjø - Kårhamn - Søre Veggenes Kystverket EPHORTE
1431/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av Epost til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne BYGGTJENESTE AS EPHORTE
1452/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av dokument fra vårt arkiv STATENS KARTVERK EPHORTE
1430/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger - like konkurransevilkår HAMMERFEST HAVN KF EPHORTE
1387/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling på forhåndskonferanse Hjørdis Lorentzen EPHORTE
1424/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om endring SENJA KOMMUNE EPHORTE
1435/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på brøyting Siriusveien - saksnummer 2019/4673 Jøran Pedersen EPHORTE
1395/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Anke på vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE
1368/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Verkstedveien 34 som permanent bolig, er det lov? Frode Hansen EPHORTE
1388/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
1377/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ber om ytterligere opplysninger etter forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
1445/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av tilleggsareal Kim-Ronny H Duurhuus m.fl. EPHORTE
1448/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedlagt oversendes garanti stilt på vegne av Christer Sundstrøm SPAREBANK 1 NORD-NORGE EPHORTE
1449/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
1450/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
1451/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling på forhåndskonferanse Wioletta Maria Ciesielska EPHORTE
1453/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Elin Albrigtsen EPHORTE
1461/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på søknad - Marin Verdiskapning 2 Hammerfest Kommune EPHORTE
1463/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på søknad - Rekkverk på Rådhuskaia. Hammerfest Kommune EPHORTE
1436/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversendelses skriv til klagenemnda i Hammerfest Kommune Hammerfest Kommune EPHORTE
1455/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om kreditt Aktieselskapet Vinmonopolet EPHORTE
1442/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Plan for dialogmøter i 2020 om barneverntjenesten mellom Fylkesmannen, barnevernledelsen og kommuneledelsen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
1325/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Ref 2020(088 Storsvingen 3 Gnr /Bnr 17/173 Byggtjeneste - Georg Liland EPHORTE
1330/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Spørsmål om vannmåler - fra alf jensen i finnmarken Ifinnmark - Alf Helge Jensen EPHORTE