eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
22393/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev post i retur til eiendomsskattekontoret.xlsx Hammerfest Kommune - Svanhild Samuelsen EPHORTE
22337/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sammendrag av dialogmøter TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
22289/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Allmenngjort minstelønn Pnhnorway - Vegard Berge Uglebakken EPHORTE
22281/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Jan Tore Kvalnes: Refusjonskrav tapt arbeidsfortjeneste juni 2020. Jan Tore Kvalnes EPHORTE
22204/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedrørende bygge veranda utenfor tomtegrensen TYVENLIA II BORETTSLAG EPHORTE
22203/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oversendelse til kommunestyret i Hammerfest av kontrollutvalgets sak 17/2020 Rapport forvaltningsrevisjon "Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplass" KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI EPHORTE
22181/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev RE: RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling June Mariell Vegtun EPHORTE
22182/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Solveig Olaussen EPHORTE
22183/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev RE: RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling Espen Tørnkvist EPHORTE
22189/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev RE: RE: RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling June Mariell Vegtun EPHORTE
22190/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Helene Olsen Holmgren EPHORTE
22225/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling June Mariell Vegtun EPHORTE
22408/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Solveig Olaussen EPHORTE
22389/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt foreløpig svar FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
22368/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Refusjon lønn i periode 06.04.20 - 08.04.20 LOPPA KOMMUNE EPHORTE
22397/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22398/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22399/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22400/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Lars Pedersen EPHORTE
22394/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22395/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22396/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22257/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilsagn på søknad om tilskudd til gjennomføring av skredsikringstiltak - Solveien 22 - Hammerfest kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
22233/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 20412 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22237/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21007 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22238/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 20859 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22240/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21614 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22242/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - EL 60324 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22243/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZH 45560 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22245/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 22602 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22236/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - NF 15854 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22247/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21270 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22252/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZH 38135 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22253/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ES 8759 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22254/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 20095 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22255/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21264 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22258/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 22586 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22259/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 7490 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22260/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21522 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22261/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 22762 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22262/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 23739 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22263/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - CW 5677 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22265/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - EL 99100 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22266/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 7270 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22267/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - XD 63320 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22269/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21602 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22271/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 19619 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22272/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 24119 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22273/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 9428 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22275/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 9506 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22276/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21529 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22279/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 24230 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22226/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21478 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22227/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 19090 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22228/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 22339 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22229/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 22498 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22230/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 16986 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22231/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21524 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22205/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - RK 69724 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22207/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21173 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22208/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 8325 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22209/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21020 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22210/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21846 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22211/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - LH 89576 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22212/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 22831 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22213/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 8245 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22214/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 20072 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22215/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - BX 9727 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22216/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 9081 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22217/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21479 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22218/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21428 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22219/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21273 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22220/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - CW 5678 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22221/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21523 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22222/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vognkort - ZX 21261 STATENS VEGVESEN EPHORTE
22390/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen jamshaid ahmad EPHORTE
22391/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Kjell Ronald Holmgren EPHORTE
22392/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
22375/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse på egenmelding TELENOR INFRA AS EPHORTE
22369/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Andreas Bellika EPHORTE
22411/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Andreas Bellika EPHORTE
22380/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ettersending av prøvingsattest ***** EPHORTE
22200/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forespørsel om oppdatering Eva Perez EPHORTE
22185/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oversendelse av bankgaranti SPAREBANK 1 NORD-NORGE EPHORTE
22193/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ang SOT FØRST OG FREMST BOLIGSAMEIE EPHORTE
22195/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ang. SOT Kristine Brevik EPHORTE
22359/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat EPHORTE
22409/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 891181132 Landbruksdirektoratet EPHORTE
22410/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 891181132 Landbruksdirektoratet EPHORTE
22372/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra krav til personale i barnehage STIFTELSEN PRÆRIEN BARNEHAGE EPHORTE
22151/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Angående tapt arbeidsfortjeneste - protokoll Hfo - Runar Enoksen EPHORTE
22141/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rengjorte oljetanker i Hammerfest SJØGREN GJENVINNING AS EPHORTE
22140/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om tapsdeling HUSBANKEN EPHORTE
22134/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan og signert samsvarserklæring BYGGTJENESTE AS EPHORTE
22131/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - saksdokumenter som gjelder Hammerfest Arena MYHRE ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
22127/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedrørende eiendomsskjøte 107/68 i Hammerfest kommune Fridtjof Andersen EPHORTE
22097/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6261 Løpenr: 21417/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6261 Løpenr: 18742/2020 Dokument tittel: Søknad om areal til ladestasjon for el-biler/utleie til caravanformål - 124/1 /0 Hammerfestingen EPHORTE
22096/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6713 Løpenr: 20973/2020 Dokument tittel: Søknad om rivingstillatelse - Nedreveien 12 Hammerfestingen EPHORTE
22094/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6745 Løpenr: 21067/2020 Dokument tittel: Oppgsigelse vedrørende Brenneriveien 30, Hammerfest Garage Hammerfestingen EPHORTE
22092/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6809 Løpenr: 21254/2020 Dokument tittel: Navnemøte ny havnebåt Hammerfestingen EPHORTE
22091/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6332 Løpenr: 19121/2020 Dokument tittel: Anmeldelse - utagerende adferd og hærverk Hammerfestingen EPHORTE
22090/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6834 Løpenr: 21356/2020 Dokument tittel: Vedrørende dagaktivitetstilbud ved Kokelv bosenter Hammerfestingen EPHORTE
22084/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/512 Løpenr: 21485/2020 Dokument tittel: Vedrørende Hammerfest kommunes arealdel for 2020 - 2032 til offentlig ettersyn Hammerfestingen EPHORTE
22082/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6123 Løpenr: 21493/2020 Dokument tittel: Spørsmål om mottatt faktura på eiendomsskatt Hammerfestingen EPHORTE
22077/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6876 Løpenr: 21425/2020 Dokument tittel: Vedrørende skade på bil etter uhell under øvelse Hammerfestingen EPHORTE
22063/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTE
22058/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høringssvar fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
22051/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Asfaltering natterstid Marianne Eilsoe EPHORTE
22049/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Forespørsel om ansiennitet hos sykepleiere Rolf Vejle EPHORTE
22046/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
22035/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Nabovarsel - tiltak på eiendommen 109/88 Tor Espen Olaussen EPHORTE
22034/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedrørende søkerliste Andreas Bellika EPHORTE
22026/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
22019/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 1.7.2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
22016/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
22013/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedrørende informasjon om Struves meridianbue Altamuseum EPHORTE
22004/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Informasjon om utviklingstiltak i nærheten av endepunktet til Struves Meridianbue Gerd Johanne Valen EPHORTE
21994/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ettersending av dokumenter til byggesøknad FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
21992/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
21990/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedrørende dokumenter - bruksendring av bod til soverom Elise Foss EPHORTE
21995/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Øyvind Hermansen EPHORTE
22038/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Alvin Roald Vaséli EPHORTE
21983/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Evelyn Johnsen EPHORTE
21984/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn REKLAMESTASJONEN AS EPHORTE
22067/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Informasjonstavle Ole Olsen - tekst norsk og engelsk - epostdialog ARKEOPLAN AS EPHORTE
22074/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om bemannet omsorgsbolig ***** EPHORTE
22080/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale avgifter ***** EPHORTE
22100/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Angående musikkpaviljongen Knut Bjørnar Arnesen EPHORTE
22098/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om omsorgsbolig med bemanning ***** EPHORTE
22107/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale avgifter ***** EPHORTE
22112/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bygging av garasje på eiendom 108/121 Rolf Sundby EPHORTE
22129/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av kopi av skjøte gnr/bnr 107/68 Fridtjof Andersen EPHORTE
22143/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealplanen - Hammerfest kommune AKVAPLAN NIVA AS EPHORTE
21583/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Sletting av pantobligasjon Kartverket Tinglysing EPHORTE
21932/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på sletting av pant Merete Hardy EPHORTE
21682/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 5406 - 23/344 - Tilsynsrapport med avvik / anmerkninger - Storvannet Camping STORVANNET NAF CAMPING AS EPHORTE
21762/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen - eiendom 5406 - 16/295 Vidar Kvalnes Antonsen m.fl. EPHORTE
21763/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen - eiendom 5406 - 16/295 Hans Follien m.fl. EPHORTE
21768/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - 121/1 /32 - Russelvdalen 161 May Irene S Gerhardsen EPHORTE
21785/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedrørende eiendommen Kransvikveien 35 - 45 FINNMARKSSYKEHUSET HF EPHORTE
21822/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversending av sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
21930/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vurderer pålegg og opprydding av gamle staller i Forsøl HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
22169/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Arbeidsattest Mia-Kristine Ulvang EPHORTE
22132/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvalsund skole og barnehage - VA-søknad brakkerigg ENTREPRENØR HARALD NILSEN AS EPHORTE
22166/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev RE: Purring - politiattest og egenerklæring tuberkulose Håvard Johansen EPHORTE
21883/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innvilget tillatelse i ett trinn - 21/2 - Måsøyveien 11 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
21616/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tillatelse til reseksjonering - Strandgata 16 - 25/279 ADVOKATENE NISSEN, RØNNING OG KIRKESÆTHER AS EPHORTE
21837/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tildeling av konkret bolig ***** EPHORTE
21138/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav - settekommunesak - Vadsø Vadsø kommune EPHORTE
21817/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på brøyting av vei i Kvalsund Elna Merete Fredriksen EPHORTE
22162/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste Andreas Bellika EPHORTE
21960/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedrørende deres forespørsel om utvidelse av eiendom Knut Sandnes EPHORTE
22086/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6159 Løpenr: 21424/2020 Dokument tittel: Håpløs parkeringssituasjon i Bekkeveien Hammerfestingen EPHORTE
17088/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmeldelse - ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE
22052/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Avklaring om mottatt dokumentasjon FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
21636/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avklaring om mottatt dokumentasjon FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
21548/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversender festekontrakt for signering HAMMERFEST TERMINALEN AS EPHORTE
22106/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTE
21784/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om kontantstøtte - krisefond HAMMERFEST TURIST AS EPHORTE
21891/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversending av sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
21943/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende justerte avtaler HAMMERFEST ENERGI AS EPHORTE
21958/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innsyn i sak 2020/6261 - Søknad om areal til ladestasjon for el-biler / utleie til caravanformål - 124/1 /0 Carl Fredrik Tjeransen EPHORTE
19064/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmeldelse hærverk Finnmark politidistrikt EPHORTE
21959/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innsyn i sak 2020/6421 - Kompensasjonskrav tomt - Hammerfest Båtforening Ifinnmark EPHORTE
21769/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om kontantstøtte - krisefond SKAIDI HOTEL AS EPHORTE
22012/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Angående søknad om støtte Hammerfest Kommune - Marianne Sivertsen Næss EPHORTE
22009/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad støtte Julenissen Hammerfest AS Leif Småbach EPHORTE
22104/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stig Enochsen EPHORTE
21619/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dispensasjon fra formål i plan FUNN AS EPHORTE
21577/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om ytterligere dokumentasjon FUNN AS EPHORTE
21759/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedrørende deres forespørsel om samtykke TYVENLIA II BORETTSLAG EPHORTE
22115/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppsummeringsbrev 2019 Kvalsund kommune VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO EPHORTE
22146/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tapt arbeidsfortjeneste Hfo - Runar Enoksen EPHORTE
22170/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling Espen Tørnkvist EPHORTE
21869/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversending av sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
21871/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Liten eller ingen endring i åpningstider i barnehagene Hammerfestingen AS m.fl. EPHORTE
17224/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på utsettelse av frist for innsendelse av søknad og ferdigstillelse Øystein Rydheim Thomassen EPHORTE
21670/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad - boenhet som ikke leies ut Toril Normann EPHORTE
22147/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTE
21840/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversending av sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
21744/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversending av sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
22117/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Refusjon lønn i periode 22.06.20 - 03.07.20 LOPPA KOMMUNE EPHORTE
21757/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 122/25 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune ADVOKATENE NISSEN, RØNNING OG KIRKESÆTHER AS EPHORTE
22173/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 123/3 - egenerklæring om konsesjonfrihet ved erverv av fast eiendom mv John Eilif Hansen EPHORTE
22158/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev RE: RE: Tilbud om midlertidig stilling Mailen Strøm EPHORTE
22163/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Kari Stokke EPHORTE
21884/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversending av sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
22065/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** EPHORTE
22066/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt ***** EPHORTE
22072/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** EPHORTE
21551/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - 3/21 - Finnvik Bruno Vincent M Smis EPHORTE
21895/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid Elena Ness EPHORTE
22078/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Avslutning av sak - melding om avvik DATATILSYNET EPHORTE
22125/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg Ingvild Klaussen Müller EPHORTE
22126/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Ingvild Klaussen Müller EPHORTE
21982/2020 20200705 05.07.2020 Inngående brev RE: Tilbud om midlertidig stilling Mailen Strøm EPHORTE
21981/2020 20200705 05.07.2020 Inngående brev RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling June Mariell Vegtun EPHORTE
21979/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling Kari Stokke EPHORTE
21974/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
21957/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN EPHORTE