eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4835/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Forlengelse vedståelsesfrist O Sakshaug Entreprenør AS EPHORTE
4833/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Forlengelse av vedståelsesfrist Presis Vegdrift AS EPHORTE
4825/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Klage vedrørende avgjørelse / tildeling av brøyting rode 3 Kvalsund kommune Skaidi Hytteservice AS EPHORTE
4824/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Klage på sak nr:2019/3515 O Sakshaug Entreprenør AS EPHORTE
4823/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Klage avslag tildeling brøyting Rode 4: Kokelv Kokelv Transport og Maskin AS EPHORTE
4786/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Brev til skoleeiere om videreutdanning 2020 Postmottak KD EPHORTE
4775/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud - 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTE
4774/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Brev til kommunene angående 8. mai 2020 FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTE
4773/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet støtte / etablererstøtte Randi Ree EPHORTE
4770/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innsending av regnskap 2019 til KOSTRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4768/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fuglenesfjellet Nord - uttalelse AVINOR AS EPHORTE
4765/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ettersendte dokumenter i byggesak HRP EPHORTE
4747/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Henvendelse angående skjeggkre Heidi Isaksen EPHORTE
4745/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg STATSMINISTERENS KONTOR EPHORTE
4766/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) NIRI UTELIV AS EPHORTE
4769/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Omsetningsrapport - alkohol I K LYKKE DRIFT AS EPHORTE
4750/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Rapport fra tilsyn - Kokelv oppvekstsenter avdeling barnehage Hammerfest Kommune EPHORTE
4751/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Hilde Taraldsvik Digranes EPHORTE
4753/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Martine Elise Warnes Johansen EPHORTE
4755/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tilbud Kokelv Transport og Maskin AS EPHORTE
4756/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tilbud Kvalsund Maskin Transport AS EPHORTE
4758/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tilbud O Sakshaug Entreprenør AS EPHORTE
4759/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Lill Seppola EPHORTE
4762/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vegaveien 7 - ferdigattest NORCONSULT AS EPHORTE
4730/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Oppdatert DKSS-program for våren 2020 Kristin Normann m.fl. EPHORTE
4736/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innspill til kommunal temaplan for klima for Hammerfest kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
4529/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid ***** EPHORTE
4739/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vedrørende tilsyn Kokelv barnehage Hammerfest Kommune - Heidi Østensen EPHORTE
4740/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Trine Stenersen EPHORTE
4742/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Muotkevárri - Fuglenesfjellet Nord - fylkesmannens uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4509/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Innkalling til avklaringsmøte - mottatt avviksmelding ***** EPHORTE
4706/2020 20200220 20.02.2020 Internt notat Anmodning om å stenge av Storgata 24 - 2. etasje Leif Vidar Olsen m.fl. EPHORTE
4493/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning - Klubben Finnmark jordskifterett EPHORTE
4503/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Ferdigattest Sigmund J Andersen EPHORTE
4505/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Kontrakt Rekruttering EPHORTE
4517/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forbindelse med tilsyn - Båthuset FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4518/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 24/2 - Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
4519/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Endring av adresse på Håja barnehage HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
4541/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/260 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Mathisen Jan Tore EPHORTE
4543/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/246 Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Sjøvold Bente EPHORTE
4544/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/249 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Bjørkum Knut Martin EPHORTE
4545/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/232 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Ananiassen Nancy EPHORTE
4546/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/263 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Larsen Trygve EPHORTE
4550/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/264 02a Tilsynsrapport med avvik - Nilsen Espen Olaussen EPHORTE
4537/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/258 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Mathisen Anny Sofie B EPHORTE
4553/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/265 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Asfaha Fikremariam EPHORTE
4557/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/96 02a Tilsynsrapport med avvik - Sivertsen Kjell Arne EPHORTE
4565/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid ***** EPHORTE
4575/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedrørende tilsyn Kokelv barnehage Toril Nilsen EPHORTE
4309/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Referat forhåndskonferanse Hjørdis Lorentzen EPHORTE
4354/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedtak om deling Knut Haugen EPHORTE
4350/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedtak om deling Knut Haugen EPHORTE
4777/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Høring - normgivende rutine for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger FINNMARKSSYKEHUSET HF EPHORTE
4778/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Ingunn Thorkildsen EPHORTE
4779/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Selma Srnja EPHORTE
4780/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Selma Srnja EPHORTE
4781/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med forskningsprosjekter på kongeørn og jaktfalk STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTE
4784/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
4826/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Forlengelse av vedståelsesfrist Presis Vegdrift AS EPHORTE
4827/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Forlengelse av vedståelsesfrist O Sakshaug Entreprenør AS EPHORTE
4828/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Forlengelse av vedståelsesfrist Skaidi Hytteservice AS EPHORTE
4829/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Forlengelse av vedståelsesfrist Kvalsund Maskin & Transport AS EPHORTE
4832/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Forlengelse av vedståelsesfrist Skaidi Hytteservice AS EPHORTE
4839/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
4849/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) ELIN ALBRIGTSEN EPHORTE
4858/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Camilla Berntsen EPHORTE
4859/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Defekt veilys Bente Henriksen EPHORTE
4861/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Lufthavnsjef Kjetil Kvamme EPHORTE
4862/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Tina Andrea Gismervik Olsen EPHORTE
4863/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Karina Jeanette Pedersen EPHORTE
4789/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Tonje Jelstad Sandanger EPHORTE
4790/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
4793/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
4795/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
4797/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tegninger Jim Pedersen EPHORTE
4798/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Matz Andreas Juliussen EPHORTE
4799/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Selma Srnja EPHORTE
4800/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Selma Srnja EPHORTE
4801/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Phanthanalai Beck EPHORTE
4804/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Gregor Nikolai Pedersen EPHORTE
4805/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE
4807/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Kjell Arne Sivertsen EPHORTE
4810/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tilbud Presis Vegdrift AS EPHORTE
4812/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tilbud Skaidi Hytteservice AS EPHORTE
4815/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
4816/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Lisbet Sigrunn Pedersen EPHORTE
4817/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tildeling: Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Kvalsund kommune Kokelv Maskin og Transport AS EPHORTE
4818/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tildeling: Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Kvalsund kommune Kvalsund Maskin & Transport AS EPHORTE
4819/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tildeling: Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Kvalsund kommune O Sakshaug Entreprenør AS EPHORTE
4821/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tildeling: Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Kvalsund kommune Presis Vegdrift AS EPHORTE
4822/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tildeling: Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Kvalsund kommune Skaidi Hytteservice AS EPHORTE
4716/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra meddommervervet Heidi Isaksen EPHORTE
4702/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedrørende varsel om oppstart Fuglenesfjellet - Hammerfest MATTILSYNET EPHORTE
4701/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Redegjørelse om mulig ulovlighet Mona L Kvalsvik Jakobsen EPHORTE
4698/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fremdriftsplan fra huseier Terje Aksberg EPHORTE
4692/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fremdriftsplan fra eier Steinar Sørnes EPHORTE
4691/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Framdriftsplan for lukking av avvik Asbjørn Viggo Svendsen EPHORTE
4681/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Tilsyn Melandsgata 9 - Tilbakemelding fra huseier Josef Mayrhofer EPHORTE
4661/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Hammerfest kommune | Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger | Melding til annonseformidler Hammerfest Kommune - Trude Klaussen EPHORTE
4625/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Purring på innsyn i plantegning - Fjordtun skole Hanne Bornø EPHORTE
4628/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Therese Moe EPHORTE
4630/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Stedlig tilsyn avsluttes FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4634/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Stedlig tilsyn - fylkesmannen har vurdert kommunens tilbakemelding FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4635/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Lise Einan Nilsen EPHORTE
4637/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev 19/02702-1 - Søknad om OU-midler - Hammerfest kommune KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE
4638/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Flytebrygge ved kaia i Hellefjord HELLEFJORD BYGDELAG EPHORTE
4651/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilbud om stilling vegard johannessen EPHORTE
4654/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Post i retur - orientering om saksgang POSTEN NORGE AS EPHORTE
4657/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Forespørsel om oppdatering Andreas Fagertun EPHORTE
4658/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Post i retur - 5406 - 22/24 , Tilsynsrapport med avvik POSTEN NORGE AS EPHORTE
4660/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Endringsmelding - Kabelveien 14 Siri Strand Pedersen EPHORTE
4445/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/650 02a Tilsynsrapport med avvik - Pedersen Ørjan EPHORTE
4446/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 22/23 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Holmgren Jørgen EPHORTE
4668/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Elisabeth Storaas Jæger EPHORTE
4669/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Henning Pedersen EPHORTE
4670/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Nanna Jensen EPHORTE
4671/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Marit Bolsø Brodersen EPHORTE
4672/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen Til søkere EPHORTE
4673/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Trine Stenersen EPHORTE
4674/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Andreas Fagertun EPHORTE
4676/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Fuglenesfjellet Nord Barents Naturgass EPHORTE
4680/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar - oversendelsesbrev sluttbehandling DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
4682/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Matz Andreas Juliussen EPHORTE
4683/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Susann Vikene EPHORTE
4684/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju June Mariell Vegtun EPHORTE
4685/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: RE: RE: Be om oppdatering Inger-Lill Johansen EPHORTE
4686/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Nanna Jensen EPHORTE
4687/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Marit Bolsø Brodersen EPHORTE
4578/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev RO 045/18 - Rapport og regnskap SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTE
4611/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedlegg til melding 15013 Hammerfest Kommune EPHORTE
4615/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift / mindre investeringer i bygg / anlegg og til kjøp av utstyr SLETTNES BYGDELAG EPHORTE
4616/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: RE: RE: Be om oppdatering Inger-Lill Johansen EPHORTE
4693/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Ragnhild Storaas Jæger EPHORTE
4694/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Kathrine Mikalsen EPHORTE
4695/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Susann Vikene EPHORTE
4696/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Be om oppdatering Inger-Lill Johansen EPHORTE
4697/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Marit Bolsø Brodersen EPHORTE
4700/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Husholdningsavvik - dunk ikke tømt FINNMARK RESSURSSELSKAP AS EPHORTE
4703/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Forespørsel om oppdatering Emily Johnsen EPHORTE
4709/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling Simen Thomassen EPHORTE
4713/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: RE: RE: Invitasjon til intervju Suphan Bingøl EPHORTE
4714/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Invitasjon til intervju Suphan Bingøl EPHORTE
4715/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Andreas Fagertun EPHORTE
4719/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Matz Andreas Juliussen EPHORTE
4720/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju June Mariell Vegtun EPHORTE
4721/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Elisabeth Storaas Jæger EPHORTE
4723/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju Karianne Olsen EPHORTE
4726/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling Mette Antonsen Paulsen EPHORTE
4727/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Kristine Larsen EPHORTE
4728/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Matz Andreas Juliussen EPHORTE
4729/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTE
4361/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak fra klagenemnda ***** EPHORTE
4366/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedrørende deres henvendelse om tomt til hydrogen fyllestasjon Gaute Brønn Eliassen EPHORTE
4357/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Støtte til arrangement 8. mars 2020 Gunn Bente Lunga Knudsen EPHORTE
4332/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon HR PROSJEKT AS EPHORTE
4345/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Angående forhåndskonferanse - 15/216 - Leirvikhøyda 1 CHRODIN Prosjekt- og byggeledelse AS EPHORTE
4322/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 21/240 - Rossmollgata 102 - Forhåndskonferanse Byggtjeneste AS EPHORTE
4327/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Forespørsel om brøyting og snøkjøring GRAVEPARTNER AS EPHORTE
4418/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Eldre brannskade Skippergata 40 - eldre brannskade fra våren 1974 Martin Jonassen Leithe EPHORTE
4425/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/254 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Ingebrigtsen Odd Eilert EPHORTE
4426/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedrørende festeavtale på eiendommen Kvalsundveien 25 i Hammerfest kommune EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS EPHORTE
4429/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 24/53 - Svar vedrørende gebyrbortfall i byggesak Kjetil Solvang EPHORTE
4430/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/255 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Jørgensen Johan Solhaug EPHORTE
4431/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/221 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Johansen Jan EPHORTE
4432/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/256 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Nilsen Arne Gunnar EPHORTE
4433/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/227 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold - Nilssen Irene Natalie EPHORTE
4434/2020 20200219 19.02.2020 Internt notat Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager Magnus Krokli EPHORTE
4436/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5406 - 21/257 02a Tilsynsrapport med avvik - Johansen Jim Arild EPHORTE
4456/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev 123/67 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert i Hammerfest kommune Isabelle V Debon EPHORTE
4308/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak ARKHAUS AS EPHORTE
4311/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
4215/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Refusjon iht. avtale om barnevernvakt og veiledning MÅSØY KOMMUNE EPHORTE
3701/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Behandling av klage på avvisning av søknad Ragnvald Berntsen EPHORTE
4592/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Fuglenesfjellet Nord HAMMERFEST ENERGI AS EPHORTE
4585/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Sommervikariat som pleiemedarbeider / helsefagarbeider for legestudent - sommarvikariat helsefagarbeider för legestudent Ellinor Ljungström Elmfors EPHORTE
4583/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole NORSK RIKSKRINGKASTING AS EPHORTE
4568/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Ønsker utvidet søkerliste tilsendt Nanna Jensen EPHORTE
4563/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE
4558/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Midlertidig lagring av PFOS - forurensede masser - Hammerfest lufthavn AVINOR AS EPHORTE
4538/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Hammerfest kommune SKATTEETATEN EPHORTE
4531/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet støtte / etablererstøtte SKAIDI ALPIN AS EPHORTE
4528/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14. februar 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTE
4514/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Ønske om oversendelse av kopi av saksdokumenter CODEX ADVOKAT TROMSØ AS EPHORTE
4510/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Angående avsluttet sak BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
4508/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Invitasjon til å søke tilskudd til strandrydding i Finnmark 2020 FINNMARK FRILUFTSRÅD EPHORTE
4477/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innspill - Scooterløyper Frank Holand EPHORTE
4475/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar på bestilling av forhåndskonferanse Wioletka Ciesielska EPHORTE
4577/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Rossmolla FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4569/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
4572/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Arbeid i høyden - Høring av lesehefte DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
4586/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
4587/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
4588/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev RE: RE: Be om oppdatering Inger-Lill Johansen EPHORTE
4589/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Tone kristine johansen Bjørklund EPHORTE
4593/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev RE: RE: RE: Be om oppdatering Inger-Lill Johansen EPHORTE
4594/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Lise Einan Nilsen EPHORTE
4595/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad Tarelea Natalia EPHORTE
4596/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen Til søkere EPHORTE
4597/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Therese Moe EPHORTE
4598/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju Stevan Lekic EPHORTE