eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14148/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om dumping av strøsand i Rossmollbukta TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
14142/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Klage på tømming av forurenset strøsand i Rossmollbukta Else Nikoline Andersen EPHORTE
14127/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte AKKARFJORD FORBRUKERLAG SA EPHORTE
14114/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Månedsbrev April 2021 SKATTEETATEN EPHORTE
14109/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Svar søknad om serveringsbevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
14098/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Problemrapport: Ødelagt/flere dype hull på hele veibanen Elisabeth Pettersen Olsen EPHORTE
14096/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Vedrørende sak 2020/3806 Petroleumsveien 20 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
14045/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversender manglende dokumentasjon - 21/161 - Tåkeheimen 15 BYGGPARTNER HAMMERFEST AS EPHORTE
14010/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Politisk signal i forhold til utvidelse av anleggsområdet ved Rypklubbeidet HORISONT ENERGI AS EPHORTE
14006/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar ***** EPHORTE
14005/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Problemrapport: Flere hull i veien Ståle Strøm Robertsen EPHORTE
14004/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørsmål om boligtomt Lene Victoria Mathisen EPHORTE
14003/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTE
13693/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vedtak om innsyn - Sak: 2020/5046 Løpenr: 12276/2021 Tor Even Mathisen EPHORTE
13656/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vedtak om innsyn - Sak: 2020/5046 Løpenr: 12753/2021 Tor Even Mathisen EPHORTE
14008/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 25/215 FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
14056/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Endelig tilrådning i Revsbotn Samediggi EPHORTE
14121/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Sjødeponi Forsøl KYSTVERKET NORDLAND EPHORTE
14086/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 17/141 - Strandveien 2 - Henting av ferdig gravemelding Tor Ivar Hartvigsen EPHORTE
14087/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 17/141 - Strandveien 2 - Henting av ferdig gravemelding Tor Ivar Hartvigsen EPHORTE
14088/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 17/141 - Strandveien 2 - Henting av ferdig gravemelding Tor Ivar Hartvigsen EPHORTE
14112/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Klagenemdas avgjørelse (dd.måned åååå) i sak 2020/890 KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) EPHORTE
13653/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversender signert kjøpekontrakt HAMMERFEST BÅTFORENING EPHORTE
14033/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
14166/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 24/331 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
14118/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
13658/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om grunntilskudd HAMMERFEST MUSIKFORENING EPHORTE
14095/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nabovarsel for tiltak på 16/43 - Øvre Stornes 9 C Alf Birger Olsen EPHORTE
13730/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Til redaksjonen: PM fra Hammerfest kommune | Vaksinenytt - mai 2021 Allan Klo m.fl. EPHORTE
14110/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14113/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14104/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14107/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14116/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14018/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14019/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14020/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14016/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14024/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14034/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14026/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14028/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14030/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14031/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14032/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14036/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14037/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 ***** EPHORTE
14002/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: Tilbud om midlertidig stilling ***** EPHORTE
14089/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling ***** EPHORTE
14047/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
14051/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
13760/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte 30. april 2021 Legeforeningen EPHORTE
14060/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14017/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14011/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** ***** EPHORTE
14012/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
14013/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling ***** EPHORTE
14119/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: Tilbud om midlertidig stilling ***** EPHORTE
14058/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Høring - søknad om opsjon på regulering av hyttefelt på gnr. 124/1 i Hammerfest kommune FINNMARKSEIENDOMMEN EPHORTE
14074/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 24/190 - Idrettsveien 2A - feil på avløp Geomatikk EPHORTE
14085/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Henvendelse angående punktfeste Mollstranda Vivian Rasmussen EPHORTE
13666/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av avtale skredovervåkning TROMSØ KOMMUNE EPHORTE
13668/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Innvilget innsyn - Sak: 2021/3209 Løpenr: 13066/2021 Dokument tittel: Melding om vedtak - 15/185 - Bekkeli 20 Tor Even Mathisen m.fl. EPHORTE
13689/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar: henvendelse angående graving Kristoffer Tollefsen EPHORTE
14035/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14044/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** EPHORTE
14067/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
14068/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14090/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14091/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: Svar på søknad ***** EPHORTE
14092/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14093/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14094/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14048/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling ***** EPHORTE
14081/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Norlense EPHORTE
14082/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Allmaritim EPHORTE
14083/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev IUA Vest-Finnmark - SpillTech SPILLTECH AS EPHORTE
14084/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Allmaritim EPHORTE
14120/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser SPILLTECH AS EPHORTE
14122/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser AllMaritim A/S EPHORTE
14123/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Allmaritim AS EPHORTE
14124/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Tess Vest AS EPHORTE
14132/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Allmaritim AS EPHORTE
14136/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbudsinvitasjon - levering av forbruksmateriell til oljeverninnsatser Spilltech AS EPHORTE
13963/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Invitasjon til Friluftslivets uke 4. – 12. september 2021 NORSK FRILUFTSLIV EPHORTE
13956/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Regressvarsel IF SKADEFORSIKRING NUF EPHORTE
13946/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsyn Kom24 EPHORTE
13933/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24 EPHORTE
13932/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Fjerning av stein-/ fjellrygg på og mellom tomten Bekkeli 20 og kommunal vei mellom tomten Bekkeli 20 og gangvei inn til fotballbanen FINNMARK BYGGTJENESTE AS EPHORTE
13931/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Skuddpremie DYRENES RETT EPHORTE
13909/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/11339 Løpenr: 13459/2021 Dokument tittel: Fylkeskommunens uttalelse - oppføring fritidsbolig , garasje , naust - 114/134 - Hammerfest kommune Seilforening EPHORTE
13879/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av stemmesedler SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTE
13876/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Meddommer Fay Selnes Tingvold EPHORTE
13871/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Informasjon om nye digitale funksjoner i hjorteviltregisteret MILJØDIREKTORATET EPHORTE
13868/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Endelig tilrådning i Revsbotn SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTE
13859/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Rapport etter muggsoppmåling i støv Kokelv oppvekstsenter FRISK I NORD SA EPHORTE
13857/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - Scandic Hammerfest Scandic Hammerfest EPHORTE
13855/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Regressvarsel, vårt skadenr.: 2230171200004 FREMTIND FORSIKRING AS EPHORTE
13854/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 9/1 /2 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv TELENOR INFRA AS EPHORTE
13852/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Dokument 20/7504-10 Innvilger tilskudd til Kom i jobb IPS Hammerfest over statsbudsjettet 2021 kap. 765, post 73 sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET EPHORTE
13848/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Spørsmål om feiing i Kokelv Agnar Sigmund Nilsen EPHORTE
13846/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Omkostninger Bekkeli 20 Tor Even Mathisen m.fl. EPHORTE
13841/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
13840/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Viser til mottatt purring vedrørende sak 2020/3945 - Repparfjorddalen 74 BYGGTJENESTE AS EPHORTE
13948/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
13928/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for sårbare eldre Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
13536/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om nydyrking - Behov for mer dokumentasjon EINAR MARTIN RØE EPHORTE
13618/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om omregulering av eiendomsgrenser Alvin Roald Vaséli m.fl. EPHORTE
13626/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
13619/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
13930/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
13598/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 3/7 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert av Hammerfest kommune Geir Ormseth EPHORTE
13492/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om grunntilskudd TEAM RYNKEBY ARCTIC EPHORTE
13981/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til kjøp av utstyr - søknad Skaidi og omegn bygdelag EPHORTE
13630/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
13993/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Vedrørende kjøp ut av vikarbyrå ***** EPHORTE
13499/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innvilget tillatelse i ett trinn - 3/8 - Kjøttvika ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA EPHORTE
14000/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
13975/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
13996/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Tilbud om midlertidig stilling ***** EPHORTE
13998/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Vedrørende søknad på stilling som ferievikar ***** EPHORTE
13999/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling ***** EPHORTE
13864/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling ***** EPHORTE
13861/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling som ferievikar ***** EPHORTE
13916/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Post i retur - Bedre rustet for fremtiden POSTEN NORGE AS EPHORTE
13851/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Samtykke fra Hammerfest kommune til oppføring av byggverk nærmere nabogrense enn 4 meter HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
13599/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
13847/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTE
13602/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Høring og forespørsel om vandel i forbindelse med serveringsbevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT m.fl. EPHORTE
13984/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedrørende Saragammen - eiendom 15/4 Albert Henrik Pedersen EPHORTE
13600/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om skjenkestopper PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS EPHORTE
13498/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Forespørsel om dokumenter ***** EPHORTE
13921/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
13918/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
13920/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTE
13497/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innvilget innsyn - Sak: 2021/3159 Løpenr: 12818/2021 Dokument tittel: Søknad stort arrangement i forbindelse med Hammerfestdagan 2021 Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
13607/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Sak til behandling etter matrikkelloven ALTA KOMMUNE EPHORTE
13612/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Høringsuttalelse landbruk - oppføring av antennesystem - Sandøybotn Hammerfest kommune EPHORTE
13862/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling som helsefagarbeider ***** EPHORTE
13863/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Vedrørende søknad på stilling som helsefagarbeider ***** EPHORTE
13872/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Vedrørende søknad på stilling som helsefagarbeider ***** EPHORTE
13595/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om vigsel Skatteetaten EPHORTE
13959/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen ***** EPHORTE
13960/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
13961/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Svar på søknad ***** EPHORTE
13985/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad ***** EPHORTE
13986/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
13987/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosessen ***** EPHORTE
13988/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
13989/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
14001/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju ***** EPHORTE
11691/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Informasjon om saksbehandling Jens Harald Knudsen EPHORTE
13523/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tillatelse til oppsett av skilt i forbindelse med Arahavde prosjektet Anne Grete Planting m.fl. EPHORTE
13509/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tillatelse til oppsett av skilt i forbindelse med Arahavde prosjektet STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTE
13873/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Dekning av flytteutgifter, informasjon ***** EPHORTE
13436/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Invitasjon til forhåndskonferanse Thoralf Enge EPHORTE
13865/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev RE: RE: RE: RE: Generell henvendelse ***** EPHORTE
13936/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev RE: RE: Invitasjon til fysisk test, samt samtale. ***** EPHORTE
13991/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev RE: Utsettelse av intervju ***** EPHORTE
13976/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Utsettelse av intervju ***** EPHORTE
13801/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Angående kombibåtkai FØRST OG FREMST BOLIGSAMEIE EPHORTE
13790/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Detaljregulering for adkomstvei hytter Skaidilia - Revidert planforslag til førstegangsbehandling RAMBØLL NORGE AS EPHORTE
13769/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tusen takk for støtten til dette prosjektet Alta Messingkvintett EPHORTE
13763/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Til barneverntjenesten: Til info - UEVO-studien NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS EPHORTE
13756/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende kommunal bolig Shaima Zeiad EPHORTE
13741/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Klage eiendomsskatt ISBJØRN EIENDOM AS EPHORTE
13739/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 17. februar, 5406 Hammerfest, orgnr 921770669 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTE
13719/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskap fredag 07.05.2021 kl. 13:00 pr. MS Teams IKA FINNMARK IKS EPHORTE
13675/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 19/97 Høring - Forskrift om alternativt drivstoff SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTE
13672/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Videreutdanning studieåret 2021/2022 – resultat av søknadsbehandlingen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
13642/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/3209 Løpenr: 13066/2021 Dokument tittel: Melding om vedtak - 15/185 - Bekkeli 20 Tor Even Mathisen EPHORTE
13641/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/3209 Løpenr: 13064/2021 Dokument tittel: 15/185 - Bekkeli 20 - opparbeiding av boligtomt Tor Even Mathisen EPHORTE
13640/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/5046 Løpenr: 12276/2021 Dokument tittel: Innvilget tillatelse i ett trinn - 15/185 - Bekkeli 20 Tor Even Mathisen EPHORTE
13639/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/5046 Løpenr: 12753/2021 Dokument tittel: Bekkeli 20 Tor Even Mathisen EPHORTE
13638/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte Stein I Tønsaas Pedersen EPHORTE
13637/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innkalling til møte i Hammerfest menighetsråd tirsdag 11.05.21 HAMMERFEST SOKN EPHORTE
13333/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Ferdigattest - 24/94 - Rairo 16 Ronny Pedersen EPHORTE
13646/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vedlagt følger valgkomiteens innstillinger - IKA Finnmark IKS - representantskapsmøte fredag 07.05.2021 kl. 13.00 IKA FINNMARK IKS EPHORTE
13433/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar i forbindelse med bestilling av innsyn i sak 2020/4723 Ifinnmark - Christel Jorilldatter EPHORTE
13263/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev 5406 - 21/316 - Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Vadsøvegen Borettslag EPHORTE
13352/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Innvilget tillatelse i ett trinn Jonny Jarle Olsen EPHORTE
13738/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Purring - pålegg om å gi opplysninger STATENS HELSETILSYN EPHORTE
13649/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Signert kjøpekontrakt med vedlegg HAMMERFEST BÅTFORENING EPHORTE
13774/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Vedrørende kjøp ut av vikarbyrå ***** EPHORTE
13636/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav Lyngen kommune EPHORTE
13669/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad grunntilskudd HAMMERFEST STORBAND EPHORTE
13357/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til å arrangere 17. mai i Forsøl FORSØL BYGDELAG EPHORTE
13301/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om grunntilskudd Hammerfest skole- og ungdomskorps EPHORTE
13272/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om grunntilskudd HAMMERFEST OG OMEGN REVMATIKER FORENING EPHORTE
13375/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 Eva-Maria Eriksen EPHORTE
13384/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 Thea Nilsen Grell EPHORTE
13404/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av ansettelsesforhold som ferievikar 2021 Frida Hagerupsen Kvamme EPHORTE
13663/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Saksbehandling RMP 2020 - Mangel på risikobasert kontroll - Landbruksforvaltningen i Hammerfest kommune ( regionalt miljøtilskudd i jordbruket ) STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
13815/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Ingen tilsetting i saken - søkere informert Hammerfest kommune EPHORTE
13816/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Informasjon til hovedtillitsvalgte Hammerfest kommune EPHORTE
13827/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilsetting av styrer i Kvalsund barnehage Elin Kiil EPHORTE
13828/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Trekker seg fra videre prosess ***** EPHORTE
13836/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev RE: Svar ved aksept på tilbud om stilling ***** EPHORTE
13837/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev RE: Tilbud om midlertidig stilling ***** EPHORTE
13791/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling ***** EPHORTE