eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
28363/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til førstegangsbehandling av nytt Hammerfest sykehus VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS EPHORTE
28357/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om videreføring av reduksjon i renovasjonsavgift etter flytting Alfhild Margrete Mehus EPHORTE
28351/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Informasjon ved kommunesammenslåing SKOLEVISJONER AS EPHORTE
28350/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Salgs-, skjenke- og serveringsbevilling nye Hammerfest kommune KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
28346/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Inneklimarapport FRISK I NORD SA EPHORTE
28344/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kystplan Finnmark - Invitasjon til deltakelse FINNMARK FYLKESKOMMUNE EPHORTE
28336/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Innspill fra Ragnarok MC RAGNAROK MC KLUBB HAMMERFEST EPHORTE
28320/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4320 Løpenr: 27943/2019 Dokument tittel: Angående gatekjøkkenvogn på rådhusplassen Hammerfestingen EPHORTE
28319/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bofellesskap Midnattsol Hammerfest Kommune - Håvard Hargaut-Jensen EPHORTE
28318/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/971 Løpenr: 27987/2019 Dokument tittel: Detaljregulering for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla - ROS-analysen og andre vedlegg Hammerfestingen EPHORTE
28317/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3922 Løpenr: 27945/2019 Dokument tittel: Varsel om endring i detaljreguleringsplan for Rypefjord Marina Hammerfestingen EPHORTE
28316/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kanyarat Andersen EPHORTE
28315/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/971 Løpenr: 27999/2019 Dokument tittel: Detaljreguleringsplan Nye Hammerfest sykehus - Innsigelse fra Avinor Hammerfestingen EPHORTE
27845/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
27201/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjekter i Oppvekst og kultur, barn og unge EPHORTE
6873/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Anmeldelse av trusler om vold mot offentlig ansatt og privat part Finnmark politidistrikt EPHORTE
26760/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status i Hammerfestskolen - Nasjonale prøver 2019 EPHORTE
26759/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status i Hammerfestskolen - Grunnskolepoeng, eksamen- og standpunktkarakterer 2018-2019 EPHORTE
28365/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
27864/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bekreftelse skolegang ***** EPHORTE
28215/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
28356/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Utført tilsyn NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
19901/2018 20191119 19.11.2019 Utgående brev 19/136 - Laddonesveien 9 - varsel om stedlig tilsyn ByggTjeneste AS EPHORTE
27844/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Forslag til avtale om gjenkjøpsgaranti Mohammed Sherif EPHORTE
27520/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjekt leseglede Hammerfestskolen EPHORTE
27782/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Vedtak særskiltspråkopplæring § 2.8 ***** EPHORTE
27890/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Særutskrift: Valg av representanter til Stabbursdalen nasjonalparkstyre Miljødirektoratet EPHORTE
28210/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kravspesifikasjon Hammerfest Kommune - Marianne Lager EPHORTE
28213/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Hilde Konst EPHORTE
28214/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Hilde Konst EPHORTE
28413/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på søknad om OU-midler KS EPHORTE
28240/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Tillatelse til brenning av trevirke i grustaket ved Repparfjord sand i løpet av uke 47 eller uke 48 HAMMERFEST KOMMUNE EPHORTE
28328/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTE
28354/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
28340/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28341/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Christina Koch EPHORTE
28342/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28343/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Eirihn Keuer EPHORTE
28379/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Rebekka Marigård EPHORTE
28380/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28262/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Oppsigelse Helen Johanne Isaksen EPHORTE
28370/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån - tilskudd til tilpasning ***** EPHORTE
28388/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Manglende tilbakemelding Veronika Henriksen EPHORTE
28389/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Fortrinnsrett til fast 70 % stilling som pleiemedarbeider ved Skaidiveien omsorgsbolig Kanyarat Andersen EPHORTE
28390/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev RE: Fortrinnsrett til fast 70 % stilling som pleiemedarbeider ved Skaidiveien omsorgsbolig Kanyarat Andersen EPHORTE
28393/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev RE: RE: Fortrinnsrett til fast 70 % stilling som pleiemedarbeider ved Skaidiveien omsorgsbolig Kanyarat Andersen EPHORTE
27497/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll EPHORTE
28192/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll EPHORTE
27807/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Fadumo Ahmed Dhuh EPHORTE
28332/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknadskjema for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Statens vegvesen Region nord EPHORTE
27825/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tildeling av konkret bolig ***** EPHORTE
27803/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Vedtak om kommunal bolig ***** EPHORTE
28395/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Ricardo Pimenta EPHORTE
28396/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Ine Holmgren EPHORTE
28394/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Sami Kultima EPHORTE
28404/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Ricardo Pimenta EPHORTE
28405/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev RE: Invitasjon til intervju Ine Holmgren EPHORTE
28391/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Informasjon om tilsettingsprosess Til søkere EPHORTE
28402/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju Kristina Madleine Sonne EPHORTE
27821/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 2004 - 21/716, 02a Tilsynsrapport med avvik Isaksen Jørn Martin EPHORTE
27871/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til Samefolkets dag 6. februar 2020 Hammerfest Kommune - Sverre Gjørvad EPHORTE
28060/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Gebyr - og avgiftsregulativ 2020 - Hammerfest kommune EPHORTE
28314/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding Barneverntjenesten EPHORTE
28260/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Melding om hjemmeopplæring ***** EPHORTE
27894/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Oversendelse av skademelding for yrkesskade KLP EPHORTE
27892/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid NAV skanning EPHORTE
27863/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Skademelding for yrkesskade KLP Skadeforsikring AS EPHORTE
28367/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
28321/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bofellesskap Midnattsol Håvard Hargaut-Jensen EPHORTE
28323/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bofellesskap Midnattsol Håvard Hargaut-Jensen EPHORTE
28337/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
28339/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Cathrine Solstad Kåsereff EPHORTE
28327/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Cathrine Solstad Kåsereff EPHORTE
28219/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Cathrine Solstad Kåsereff EPHORTE
28331/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
27876/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Viktig: Gerd Hagen kaller vedrørende tilskudd til Ytre Forsøl Klopp og trapp Kristin Foosnæs EPHORTE
28364/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
27856/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bekreftelse skolegang ***** EPHORTE
28361/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
28265/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
27800/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Refusjon Yngve Nilsen EPHORTE
28269/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om bevilling H-fest MC-klubb for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) - 1. juledag HAMMERFEST MC KLUBB EPHORTE
28270/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt og fullmakt til Lønn- og personalavdelingen Fellesbruker Lønn EPHORTE
27870/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Flyttet ***** EPHORTE
28244/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Vedrørende virksomheter og lagring av fyrverkeri DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
28222/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
28223/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
28255/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Viser til oversendte dokumenter fra Evgenia i dag Geir Nesse EPHORTE
28257/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Virksomhetsplan 2019 BF Nordlys Geir Nesse EPHORTE
28252/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Sender som avtalt forslag til bemanningsplan og døgnrytmeplan Geir Nesse EPHORTE
26844/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i Eldrerådet 2019 - 2023 EPHORTE
27822/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 EPHORTE
27835/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Besvarelse av tilsyn - pålegg 1, 3 og 4 ARKIVVERKET EPHORTE
28358/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
28216/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
28352/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Retur av tinglyst dokument KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
28374/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning KVALSUND KOMMUNE EPHORTE
28362/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling NORDFJELDSKE KONTROLL AS EPHORTE
28140/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Markering kommunesammenslåing EPHORTE
28202/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Garderober Isbjørnhallen EPHORTE
28204/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll EPHORTE
28263/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
28330/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE
27801/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Navneendring på kommunale avgifter Aune Orvokki Larsen EPHORTE
27875/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om refusjon samiskundervisning Fylkesmannen i Troms og Finnmark EPHORTE
27810/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Jeanett Barstad EPHORTE
27819/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på deres krav om sammenslåing Stein Lyder m.fl. EPHORTE
28309/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Elin Albrigtsen EPHORTE
28151/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Endring 59513010 110Finnmark SA0275, Securitas Norge - Finnmark Fylkeskommune, Alta videregående skole byggfag, Gymnasveien 2, N9510 Hammerfest Kommune - 110-sentralen EPHORTE
28152/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Oppsigelse Lena Olsen EPHORTE
28138/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Johan Anders Bongo EPHORTE
28136/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Angående anmodning om forhåndskonferanse Equinor - Therese Bang Larsen EPHORTE
28132/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Forespørsel om nytt møtetidspunkt Equinor - Therese Bang Larsen EPHORTE
28127/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Hammerfest kommune REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTE
28119/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev FIP Eiendom AS: Klage på Eiendomsskattegrunnlag FIP EIENDOM AS EPHORTE
28098/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4306 Løpenr: 27861/2019 Dokument tittel: Bekymring vedrørende destinasjonsutvikling i Hammerfest Ifinnmark EPHORTE
28097/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3872 Løpenr: 27796/2019 Dokument tittel: Svar på bekymringsmelding angående usikker mur mellom knausen 3 og 5 Ifinnmark EPHORTE
28096/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4287 Løpenr: 27737/2019 Dokument tittel: Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte Ifinnmark EPHORTE
28080/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Ber om innsyn Ifinnmark EPHORTE
28079/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4123 Løpenr: 27971/2019 Dokument tittel: Bekreftelse å anmeldt forhold Ifinnmark EPHORTE
28074/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2690 Løpenr: 27469/2019 Dokument tittel: Bestilling - julekort 2019 Ifinnmark EPHORTE
28073/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 27919/2019 Dokument tittel: Status trygghetsalarmer i kommunen Ifinnmark EPHORTE
28072/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4319 Løpenr: 27930/2019 Dokument tittel: Alt for dårlig service Ifinnmark EPHORTE
28071/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4320 Løpenr: 27943/2019 Dokument tittel: Angående gatekjøkkenvogn på rådhusplassen Ifinnmark EPHORTE
28069/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/971 Løpenr: 27999/2019 Dokument tittel: Detaljreguleringsplan Nye Hammerfest sykehus - Innsigelse fra Avinor Ifinnmark EPHORTE
28090/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Høringssvar - offentlig ettersyn av planforslag for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla - førstegangsbehandling Fiskeridirektoratet EPHORTE
27631/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Kreditering av faktura Sissel Nilsen EPHORTE
28143/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Festekontrakt Ari Juhani Pietikainen EPHORTE
28200/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Mottatt henvisning Hammerfest kommune v/ PP-tjenesten EPHORTE
28123/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Legeerklæring Skarven legesenter EPHORTE
27626/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Oppdragsavtale omsorgsstønad Fellesbruker Lønn EPHORTE
28155/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering Hammerfest kommune v/ PP-tjenesten EPHORTE
27759/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Manglende dokumentasjon BLOCH BYGG OG MATERIALHANDEL AS EPHORTE
28198/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Hilde Konst EPHORTE
28063/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Hilde Konst EPHORTE
28093/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av planforslag for detaljregulering av Storjorda - Kvalsund sentrum - Kvalsund kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
28165/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28166/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28149/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad redusert stilling Hammerfest Kommune - Linn Beate Balto EPHORTE
28142/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Hammerfest EPHORTE
27738/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/362, 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Palmer Marion Annie EPHORTE
27741/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/207, 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Israelsen Birger Sigmund EPHORTE
27151/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Avklaringsmøte - mulig personalsak ***** EPHORTE
27635/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Avgjørelse etter søknad om bytte av styrer og stedfortreder SCANDIC HOTELS AS EPHORTE
27115/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Klage over avslag på søknad om parkeringskort for forflytningshemmede EPHORTE
27809/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/199, 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Bodil Bjørnå EPHORTE
28187/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Test av digital forsendelse for besvarelse i mottakers saksbehandlingssystem FINNMARKSSYKEHUSET HF EPHORTE
28102/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling SMARTHOTEL HAMMERFEST AS EPHORTE
28067/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Lena Olsen EPHORTE
28068/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om stilling Lena Olsen EPHORTE
28163/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28164/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28159/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** Inghild Færseth EPHORTE
28162/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
27162/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll EPHORTE
28051/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Felles HTV forum - drøftingsmøte Gunn Inger Skog EPHORTE
25942/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Oppfølging etter halvårsrapportering - første halvår 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTE
27690/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse Sita Maya Chauhan EPHORTE
28070/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Linda Nenitta Aasvoll EPHORTE
27740/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/159, 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Berg Eli Solrunn EPHORTE
27742/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/73, 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Kaspersen Svein Gunnar EPHORTE
28146/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Møtereferat Fefo EPHORTE
28062/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev RE: RE: Tilbud om midlertidig stilling Martine Berg EPHORTE
28108/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ***** ***** ***** Ingunn Kristine Andreassen EPHORTE
27638/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
11887/2015 20191118 18.11.2019 Utgående brev Nettverk i økonomisk rådgivning Fylkesmannen i Finnmark - helse- og sosialavdelingen EPHORTE
28095/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale Fellesbruker Lønn EPHORTE
28091/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Arbeidsavtale - tilsigelseskontrakt Fellesbruker Lønn EPHORTE
28092/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Vedrørende høringsfrist - Rypefjord marina Cecilie Berg Huemer EPHORTE
27613/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
22248/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilsagn på startlån ***** EPHORTE
22207/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av AMU 2020 - 2024, samt valg av leder og nestleder 2020 - 2022 EPHORTE
22325/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling HMS prisen 2019 EPHORTE
27179/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Oppsummering av møte 7. november 2019 ***** EPHORTE
27625/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Krav om erklæring om arealoverføring Arne Sannvik EPHORTE
27614/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 21/681 og 21/685 - Varsel om oppmåling Ingunn og Eirik Larsen EPHORTE
27652/2019 20191118 18.11.2019 Internt notat Organisering av servicekontor - rapport Marianne Lager EPHORTE
27645/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 21/898 - utsendelse av matrikkelbrev Kjell Otto Bernhardsen EPHORTE
27646/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 21/899 - utsendelse av matrikkelbrev Morten Jørgensen og Ann Vibeke Ingerbrigtsen EPHORTE
27696/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Referat samarbeidsmøte med PPT Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
27615/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
27758/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møte i skattetakstnemnda 30.09.19 Lars Hauan EPHORTE
28076/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 27975/2019 Dokument tittel: Dokumentasjon inntektstap Ifinnmark EPHORTE
27751/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
27627/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på klage på avslag om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE
28182/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Stilling som personalkonsulent i lønn og personalavdelingen Hammerfest Kommune - Trude Klaussen EPHORTE
28203/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev RE: Svar på søknad Harmen Breedeveld EPHORTE
28181/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad Til søkere EPHORTE
28167/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev NVEs forespørsel om sikringstiltak mot skred i bratt terreng for eksisterende bebyggelse i kommunene NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
27743/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/185, 02a Tilsynsrapport med avvik Paulsen Dag Børre EPHORTE
27747/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 2017 - 8/157, 02b Tilsynsrapport - ingen avdekkede forhold Kucinske Karolina EPHORTE
28048/2019 20191117 17.11.2019 Inngående brev RE: Tilbud om stilling Lena Olsen EPHORTE
28040/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Kartlegging Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28045/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Mottatt henvisning Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28043/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Oppstart av saksarbeid Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28044/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Mottatt henvisning Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28041/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Oppstart av saksarbeid Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28046/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Oppstart av saksarbid Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28047/2019 20191116 16.11.2019 Inngående brev Mottatt henvisning Hammerfest kommune - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste PPT EPHORTE
28036/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Arbeidsutvalg for behandling av søknader etter motorferdselloven 2019-2023 - oppstart 1.1.2020 Hammerfest Kommune - Elisabeth Paulsen EPHORTE